Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Aktualności

5 maja to Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, a także Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Na terenie powiatu pruszkowskiego mieszka ok. 12 000 osób z niepełnosprawnością, funkcjonują m.in środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej dla niepełnosprawnych i niepełnosprawnych intelektualnie, szkoły, przedszkola i ośrodki takie jak np. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pruszkowie.  Jeśli chodzi o realne działania podejmowane na rzecz osób z niepełnosprawnością na terenie powiatu, to odbywają się one w zakresie:

 • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • organizowania turnusów rehabilitacyjnych dla osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna
 • organizowania imprez integracyjnych
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej
 • zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością
 • programu „Aktywny senior”, w którym biorące udział osoby uzyskały pomoc:
  – w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
  – w uzyskaniu prawa jazdy
  – zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  – zakupie protezy kończyny
  – zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  – oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla dziecka
  – w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
 • programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i wielu, wielu innych.
Pamiętajmy, że wszyscy powinniśmy być traktowani na równych zasadach. Nie tylko wspierajmy osoby z niepełnosprawnościami i okazujmy im solidarność, ale przede wszystkim niwelujmy trudności, z którymi spotykają się na co dzień, aby dać im możliwość samodzielności i godnego codziennego funkcjonowania. Do tego właśnie dążymy w powiecie pruszkowskim.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst