Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wiwat 3 Maja ! Wiwat Konstytucja !

Aktualności, wydarzenia

229 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja.

Konstytucja 3 Maja to dokument wyjątkowy – trzeci na świecie i drugi taki w Europie. Konstytucja regulowała organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli, a jej głównym celem było ratowanie Rzeczypospolitej po I rozbiorze przeprowadzonym przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 roku. Konstytucja była Ustawą Rządową uchwaloną 3 maja 1791 roku regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zgodnie z duchem Oświecenia wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ponadto wprowadzała w Rzeczpospolitej wolność wyznania, a Polska stała się monarchią parlamentarną. Likwidacji ulegała odrębność urzędów Polski i Litwy, zniesiono liberum veto, wolne elekcje, konfederacje, decyzje sejmu miały być wiążące dla sejmików wojewódzkich.
Sejm składał się z dwóch izb – wybieranych na dwuletnią kadencję. Głową rządu stawał się król, ale żeby jego decyzje weszły w życie wymagały kontrasygnaty ministrów, którzy byli odpowiedzialni przed sejmem.
Chłopi przeszli pod opiekę rządu. Dodatkowo aby wzmocnić rozwój gospodarczy zachęcano rzemieślników i kupców obcego pochodzenia do osiedlania się, zapewniając im wiele swobód.

W tym roku w powiecie pruszkowskim obchody Święta Konstytucji 3 Maja ograniczyły się w Pruszkowie do udziału Krzysztofa Rymuzy Starosty Pruszkowskiego i Stanisława Dymury Przewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz Pawła Makucha Prezydenta Pruszkowa w uroczystej Mszy Świętej w Kościele Świętego Kazimierza, podczas której asystę honorową pełnili Strzelcy Rzeczypospolitej. Po mszy Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski i Stanisław Dymura Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego złożyli kwiaty, w imieniu wszystkich Mieszkańców, pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.

W Brwinowie, Anna Sobczak Radna Powiatu Pruszkowskiego oraz Grzegorz Kamiński Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego złożyli wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości .

Mamy nadzieję, że za rok będziemy świętować wspólnie ten radosny dla Polski i Polaków dzień, z podwójną mocą ‼️

Projekt bez tytułu(221)Projekt bez tytułu(222)Projekt bez tytułu(223)Projekt bez tytułu(224)Projekt bez tytułu(225)Projekt bez tytułu(226)Projekt bez tytułu(227)Projekt bez tytułu(228)Projekt bez tytułu(229)Projekt bez tytułu(230)

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst