Wiwat 3 Maja ! Wiwat Konstytucja !

Aktualności, wydarzenia

229 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja.

Konstytucja 3 Maja to dokument wyjątkowy – trzeci na świecie i drugi taki w Europie. Konstytucja regulowała organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli, a jej głównym celem było ratowanie Rzeczypospolitej po I rozbiorze przeprowadzonym przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 roku. Konstytucja była Ustawą Rządową uchwaloną 3 maja 1791 roku regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zgodnie z duchem Oświecenia wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ponadto wprowadzała w Rzeczpospolitej wolność wyznania, a Polska stała się monarchią parlamentarną. Likwidacji ulegała odrębność urzędów Polski i Litwy, zniesiono liberum veto, wolne elekcje, konfederacje, decyzje sejmu miały być wiążące dla sejmików wojewódzkich.
Sejm składał się z dwóch izb – wybieranych na dwuletnią kadencję. Głową rządu stawał się król, ale żeby jego decyzje weszły w życie wymagały kontrasygnaty ministrów, którzy byli odpowiedzialni przed sejmem.
Chłopi przeszli pod opiekę rządu. Dodatkowo aby wzmocnić rozwój gospodarczy zachęcano rzemieślników i kupców obcego pochodzenia do osiedlania się, zapewniając im wiele swobód.

W tym roku w powiecie pruszkowskim obchody Święta Konstytucji 3 Maja ograniczyły się w Pruszkowie do udziału Krzysztofa Rymuzy Starosty Pruszkowskiego i Stanisława Dymury Przewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz Pawła Makucha Prezydenta Pruszkowa w uroczystej Mszy Świętej w Kościele Świętego Kazimierza, podczas której asystę honorową pełnili Strzelcy Rzeczypospolitej. Po mszy Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski i Stanisław Dymura Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego złożyli kwiaty, w imieniu wszystkich Mieszkańców, pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.

W Brwinowie, Maja Sobczak Radna Powiatu Pruszkowskiego oraz Grzegorz Kamiński Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego złożyli wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości .

Mamy nadzieję, że za rok będziemy świętować wspólnie ten radosny dla Polski i Polaków dzień, z podwójną mocą ‼️

Projekt bez tytułu(221)Projekt bez tytułu(222)Projekt bez tytułu(223)Projekt bez tytułu(224)Projekt bez tytułu(225)Projekt bez tytułu(226)Projekt bez tytułu(227)Projekt bez tytułu(228)Projekt bez tytułu(229)Projekt bez tytułu(230)