Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Działania prowadzone przez powiat pruszkowski w ramach tarczy antykryzysowej

Aktualności, Gospodarka i inwestycje

Powiatowy Urząd Pracy realizuje następujące działania:

 • pożyczka w kwocie do 5 000 złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

Od dnia 6 kwietnia 2020 r. został uruchomiony nabór wniosków o udzielenie pożyczki. Wnioski mikroprzedsiębiorcy mogą złożyć w formie elektronicznej poprzez portal kliknij tutaj oraz papierowej – pocztą lub składać w skrzynce podawczej Urzędu. Obecnie wpłynęły 4 273 wnioski o udzielenie pożyczki, w tym:

 • 3 640 w postaci elektronicznej,
 • 633 w postaci papierowej.

Na dzień 30 kwietnia 2020 r. rozpatrzono 529 wniosków oraz przygotowano 364 umowy na łączną kwotę 1 815 000 złotych. Z uwagi na dużą ilość braków formalnych we wnioskach przedsiębiorców procedura udzielenia pożyczki znacznie się wydłuża.

 • dofinansowanie części kosztów:
 • prowadzenia działalności gospodarczej dla osób fizycznych niezatrudniających pracowników,
 • wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników dla organizacji pozarządowych.

 

Obecnie wpłynęły:

 • 164 wnioski o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  dla osób fizycznych niezatrudniających pracowników,
 • 98 wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Od dnia 21 kwietnia do dnia 4 maja 2020 r. trwa nabór wniosków o udzielenie  wyżej wymienionych dofinansowań. Wnioski można złożyć w formie elektronicznej poprzez portal kliknij tutaj oraz papierowej – pocztą lub składać w skrzynce podawczej Urzędu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst