Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XIX Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568) zapraszamy na XIX sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 5 maja 2020 r. o godz. 14:00 w trybie zdalnym.

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), zawiadamiamy, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

sesja-fot1

Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XIX Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Krótkie wprowadzenie – harmonogram zdarzeń poprzedzających zwołanie Sesji Rady Powiatu w trybie „nadzwyczajnym” /BR-222/2020/.
 4. Stanowisko Pana Grzegorza Kamińskiego – etatowego Członka Zarządu Powiatu – dotyczące powodów zwołania posiedzenia Rady Społecznej SPZ ZOZ w trybie nadzwyczajnym
  w dniu 21 kwietnia 2020 r. /BR-223/2020/
 5. Omówienie sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
  w Pruszkowie:

  • sytuacja finansowa SPZ ZOZ za I kwartał 2020 r. na tle okresu bazowego, ze szczególnym uwzględnieniem zakontraktowanych przychodów z NFZ /BR-224/2020/;
  • wyniki audytu informatycznego /BR-225/2020/;
  • sytuacja kadrowa – zmiany personelu administracyjnego – Analiza porównawcza pracowników nowozatrudnionych w miejsce rozwiązanych umów /BR-226/2020/;
  • sytuacja kadrowa i finansowa Oddziału Chirurgicznego /BR-227/2020/;
  • omówienie zmian personalnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej w wyniku przeprowadzonego konkursu na zatrudnienie lekarzy – chirurgów.
 6. Sprawy zarządcze:
  • zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora SPZ ZOZ z dn. 25.03.2020 r. w sprawie ograniczenia zabiegów planowych;
  • porozumienie Dyrektora SPZ ZOZ ze Związkami Zawodowymi, w sprawie zawieszenia wypłat z Funduszu Socjalnego w 2020 roku /BR-228/2020/;
  • wypowiedzenie umowy z ________________ o udzielanie świadczeń w zakresie zarządzania Oddziałem Chirurgicznym:
   1. powody wypowiedzenia umowy,
   2. rachunek opłacalności funkcjonowania Oddziału Chirurgicznego
   3. analiza organizacji pracy Oddziału Chirurgicznego z wykorzystaniem wskaźników statystycznych stosowanych w Szpitalu Powiatowym,
   4. analiza wystawionych faktur przez dr ______________ na tle licznych nieprawidłowości.
 1. Dyskusja.
 2. Podjęcie Stanowiska przez Radę Powiatu Pruszkowskiego/BR-229/2020/.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

Stanisław Dymura

Projekty uchwał Rady do pobrania:

BR_222_2020_ ad. p. 3
BR_223_2020_ad. p. 4
BR_224_2020 ad. p. 5
BR_225_2020_ad. p. 5
BR_226_2020_ad. p. 5
BR_227_2020_ad. p. 5
BR_228_2020_ad. p. 6
BR_229_2020_ad. p. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst