Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

1 maja – rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Aktualności

16 lat temu – o północy, 1 maja 2004 roku – Polska wstąpiła do Unii Europejskiej wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami.

Cele Unii Europejskiej obejmują:

 • wspieranie pokoju, wartości UE i dobrobytu obywateli UE
 • zagwarantowanie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w przestrzeni bez granic wewnętrznych
 • promowanie zrównoważonego rozwoju opartego na trwałym wzroście gospodarczym i stabilności cen, na wysoce konkurencyjnej gospodarce rynkowej umożliwiającej pełne zatrudnienie i postęp społeczny oraz na ochronie środowiska
 • zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji
 • wspieranie postępu naukowo-technicznego
 • zwiększanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz solidarności między państwami członkowskimi
 • ochrona bogatej różnorodności kulturowej i językowej
 • ustanowienie unii gospodarczej i walutowej, której walutą jest euro.

Członkowie Unii Europejskiej poza obowiązkami, mogą liczyć również na wsparcie finansowe – także powiat pruszkowski zrealizował dzięki temu wiele projektów. W latach 2004-2020 powiat pruszkowski pozyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości ponad 42 mln zł na realizację projektów dotyczących różnych obszarów wsparcia, w tym:

 1. Projekty z zakresu edukacji:
  – Wyrównywanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2004/2005 dla studentów,
  – Wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2004/2005 dla uczniów,
  – Wyrównywanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2005/2006 dla studentów,
  – Wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów,
  – Wyrównanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2006/2007 dla studentów,
  – Wyrównanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów,
  – Mobilni zawodowo i gotowi na nowe wyzwania,
  – Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach Powiatu Pruszkowskiego (L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie, L.O. im. T. Zana w Pruszkowie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie).

 

 1. Projekty z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny:
  – Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju,
  – WPR Wsparcie Pomoc Rozwój.

 

 1. Projekty z zakresu aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu:
  – Wspieranie bezrobotnej młodzieży w Powiecie Pruszkowskim,
  – Aktywizacja osób bezrobotnych w Powiecie Pruszkowskim,
  – Otwarty rynek pracy szansą dla młodzieży w Powiecie Pruszkowskim,
  – Równe szanse dla każdego – wsparcie osób bezrobotnych w Powiecie Pruszkowskim,
  – Szansa na drugi start,
  – Przez staż do zatrudnienia,
  – Profesjonalni w każdym calu,
  – Z podniesioną głową zrób karierę zawodową,
  – Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (I),
  – Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II),
  – Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III),
  – Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (I),
  – Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II),
  – Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III).

 

 1. Projekty inwestycyjne:
  – Remont drogi nr 01410 ul. Pruszkowska w gminie Nadarzyn,
  – Przebudowa drogi powiatowej nr 313W w Raszynie.

 

 1. Projekty z zakresu administracji publicznej:
  – Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim.

 

 1. Projekty z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego:
  – Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego.

Powiat Pruszkowski realizował projekty partnerskie we współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto st. Warszawa, Województwo Mazowieckie) oraz podmiotami prywatnymi z dofinansowaniem ponad 2 mln zł, w tym:

 1. METROPOLIS – Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy,
  2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI),
  3. Fachowcy dla sektora odnawialnych źródeł energii,
  4. Nowoczesne kształcenie – nowe możliwości,
  5. Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej,
  6. Kalejdoskop kompetencji,
  7. Kompetencje – Rozwój – Sukces,
  8. Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb mazowieckiego rynku pracy w obszarze IT – nowe możliwości dla technika informatyka i teleinformatyka,

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst