Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pomóż nam rozwijać elektromobilność w powiecie – wypełnij ankietę !

Aktualności

Powiat Pruszkowski otrzymał dofinansowanie w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. przygotowanie dokumentu ” Strategia rozwoju elektromobilności Powiatu Pruszkowskiego na lata 2019-2040″. Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu 17 października 2019 r. Przyznana kwota dotacji wynosi do 100 000 tys. zł.

Plan rozwoju elektromobilności w Polsce obliguje instytucje publiczne do aktywnej polityki w kreowaniu rozwoju elektromobilności, przede wszystkim poprzez budowę infrastruktury i propagowanie użytkowania pojazdów elektrycznych. Strategia rozwoju elektromobilności przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych na terenie powiatu problemów i potrzeb mieszkańców w zakresie polityki transportowej, pośrednio przyczyni się do poprawy jakości powietrza  oraz zwiększenia dostępności nowoczesnych rozwiązań technicznych związanych np. z korzystaniem przez mieszkańców z elektrycznych środków transportowych.  
Po przeprowadzeniu w 2020 r. postępowania na wybór wykonawcy Strategii, w dniu 8 kwietnia podpisano umowę na wykonanie dokumentu z firmą Audytel S.A, wartość umowy wynosi 37 638 zł. Planowany termin realizacji to 30 sierpnia 2020 r.
Obecnie trwają prace polegające na zebraniu niezbędnych danych do opracowania dokumentu. Wdrożenie rozwiązań określonych w strategii ma służyć naszym mieszkańcom, dlatego też zachęcamy mieszkańców i przedsiębiorców z terenu powiatu pruszkowskiego do wypełnienia ankiet:

lofo srodowisko

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst