Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XVIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), zapraszamy na XVIII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 21 kwietnia  2020r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro). Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy Mieszkańców powiatu pruszkowskiego do śledzenia przebiegu sesji wyłącznie w trybie on-line.

Transmisja będzie jak zawsze dostępna na kanale Youtube i profilu FB powiatu pruszkowskiego.

sesja fot

Porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-217/2020/.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2020 /BR-218/2020/.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Pruszków
  /BR-219/2020/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2020 r. dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /BR-220/2020/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej /BR-221/2020/.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR_217_2020_wpf
BR_218_2020_budżet
BR_219_2020_pomoc finansowa_pruszków
BR_220_2020_PFRON
BR_221_2020_policja_przekazanie_środków_finansowych

 

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst