Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wydłużone terminy na wniesienie opłat

Aktualności

Szanowni Państwo,
Starosta Pruszkowski uprzejmie informuje, że na podstawie art. 53 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139) w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:„1a. Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.”Oznacza to, że został zmieniony termin na wniesienie opłaty związanej z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dotychczasowego 31 marca 2020 r na nowy termin 30 czerwca 2020 r.


 

Starosta Pruszkowski uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568) opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art.71ust.1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst