Powiatowy Konkurs Historyczny

Aktualności

Powiatowy Konkurs Historyczny organizowany jest od 2008 roku pod honorowym patronatem Starosty Pruszkowskiego przez władze Gminy Brwinów. Co roku konkurs odbywa się pod innym hasłem. W tym roku zorganizowany został 27 maja w Zespole Szkół Nr 2 w Brwinowie, a tematem był „Sejm Wielki – Konstytucja 3 Maja”. Mijająca 220. rocznica uchwalenia tego aktu stała się znakomitą okazją do przypomnienia okoliczności towarzyszących temu ważnemu wydarzeniu w historii Polski.

Swoją wiedzę na temat konstytucji prezentowała młodzież z terenu powiatu pruszkowskiego i grodziskiego. W sumie w eliminacjach wzięło udział 9 szkół. Organizatorami konkursu byli Arkadiusz Kosiński Burmistrz Gminy Brwinów oraz Zespół Szkół Nr 2 w Brwinowie. Patronat nad konkursem objęła, jak co roku, Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski.
Rywalizacja była pełna emocji, a poziom wiedzy wyrównany. Uczestnicy zaprezentowali znajomość najdrobniejszych szczegółów historycznych.

Jury konkursowe w składzie: Pani Magdalena Kreter- Bartkiewicz – Naczelnik Biura Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Pani Małgorzata Rzewnicka – nauczycielka historii z LO. im. Tadeusza Kościuszk, Pan Stanisław Rumianek – kombatant, uczestnik Powstania Warszawskiego, Pan Waldemar Kruszyński – Prezes Stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość, pierwsze miejsce przyznało szkole nr 2 z Brwinowa. Drugie miejscu zajęło gimnazjum im. 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej z Otrębus, trzecie przypadło młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 z Brwinowa.

Uczniowie ze szkoły nr 2, będącej gospodarzem, przygotowali program artystyczny, który wprowadził wszystkich w atmosferę majowych wydarzeń. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali pieśni okolicznościowe. Całość urozmaiciła muzyka i pokaz taneczny. Szczególną atrakcję stanowiły stroje artystów, które wiernie odzwierciedlały modę charakterystyczną dla II połowy XVIII – wieku.

Po programie artystycznym nagrodzono zwycięzców konkursu. Nagrody wręczali Starosta Elżbieta Smolińska i Burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Konkurs był też okazją do wręczenia medali „Pro Memoria”. To honorowe wyróżnienie za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o walce narodu polskiego o niepodległość, otrzymały dwie nauczycielki historii z brwinowskich szkół: pani Anna Kurman z ZS nr 1 oraz pani Elżbieta Więch z ZS nr 2. Medale wręczył Jan Sobolewski Radca Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Skip to content