Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiatowy Konkurs Historyczny

Aktualności

Powiatowy Konkurs Historyczny organizowany jest od 2008 roku pod honorowym patronatem Starosty Pruszkowskiego przez władze Gminy Brwinów. Co roku konkurs odbywa się pod innym hasłem. W tym roku zorganizowany został 27 maja w Zespole Szkół Nr 2 w Brwinowie, a tematem był „Sejm Wielki – Konstytucja 3 Maja”. Mijająca 220. rocznica uchwalenia tego aktu stała się znakomitą okazją do przypomnienia okoliczności towarzyszących temu ważnemu wydarzeniu w historii Polski.

Swoją wiedzę na temat konstytucji prezentowała młodzież z terenu powiatu pruszkowskiego i grodziskiego. W sumie w eliminacjach wzięło udział 9 szkół. Organizatorami konkursu byli Arkadiusz Kosiński Burmistrz Gminy Brwinów oraz Zespół Szkół Nr 2 w Brwinowie. Patronat nad konkursem objęła, jak co roku, Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski.
Rywalizacja była pełna emocji, a poziom wiedzy wyrównany. Uczestnicy zaprezentowali znajomość najdrobniejszych szczegółów historycznych.

Jury konkursowe w składzie: Pani Magdalena Kreter- Bartkiewicz – Naczelnik Biura Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Pani Małgorzata Rzewnicka – nauczycielka historii z LO. im. Tadeusza Kościuszk, Pan Stanisław Rumianek – kombatant, uczestnik Powstania Warszawskiego, Pan Waldemar Kruszyński – Prezes Stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość, pierwsze miejsce przyznało szkole nr 2 z Brwinowa. Drugie miejscu zajęło gimnazjum im. 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej z Otrębus, trzecie przypadło młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 z Brwinowa.

Uczniowie ze szkoły nr 2, będącej gospodarzem, przygotowali program artystyczny, który wprowadził wszystkich w atmosferę majowych wydarzeń. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali pieśni okolicznościowe. Całość urozmaiciła muzyka i pokaz taneczny. Szczególną atrakcję stanowiły stroje artystów, które wiernie odzwierciedlały modę charakterystyczną dla II połowy XVIII – wieku.

Po programie artystycznym nagrodzono zwycięzców konkursu. Nagrody wręczali Starosta Elżbieta Smolińska i Burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Konkurs był też okazją do wręczenia medali „Pro Memoria”. To honorowe wyróżnienie za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o walce narodu polskiego o niepodległość, otrzymały dwie nauczycielki historii z brwinowskich szkół: pani Anna Kurman z ZS nr 1 oraz pani Elżbieta Więch z ZS nr 2. Medale wręczył Jan Sobolewski Radca Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst