Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Składanie wniosków o wydanie wypisów i wyrysów

Aktualności

Aktualne informacje znajdują się na stronie: https://bip.powiat.pruszkow.pl/dokument,iddok,271,idmp,197,r,o

Poniższa instrukcja dotyczyła sytuacji w kwietniu 2020 r. i jest nieaktualna.

Szanowni Państwo,
aby złożyć wniosek o wydanie wypisów z rejestru gruntów/budynków/lokali oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej należy wypełnić formularz EGIB (pobierz formularz) i złożyć :

  •  w wersji elektronicznej poprzez wysłanie skanu wniosku na adres
    e-mail 
    geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl natomiast oryginał należy wysłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu
  •  za pośrednictwem platformy ePUAP ( instrukcja złożenia wniosku jest zamieszczona na stronie BIP powiatu przejdź do strony )

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosków (pełnomocnictwa oraz inne dokumenty upoważniające do reprezentowania właściciela) należy składać w oryginałach bądź kopiach poświadczonych notarialnie.

Informację o wysokości opłaty oraz dane do przelewu otrzymają Państwo na podany we wniosku adres e-mail po zarejestrowaniu wniosku.

Opłat za wydawane dokumenty można dokonać poprzez system płatności elektronicznych lub zwykłym przelewem.

Przygotowane dokumenty w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej zostaną przesłane drogą pocztową na podany we wniosku adres po otrzymaniu oryginału wniosku ( w przypadku wysłania skanu wniosku na adres e-mail) oraz po zaksięgowaniu opłaty.

Dokumenty w postaci elektronicznej wysyłane są w formie zaszyfrowanego pliku. Hasło do rozpakowania pliku zostanie przekazane telefonicznie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst