Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ważna informacja dla przedsiębiorców

Aktualności, Gospodarka i inwestycje

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje:

od 6 kwietnia (poniedziałek) rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dwoma egzemplarzami podpisanej umowy należy składać:

  • po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym poprzez platformę:
    kliknij tutaj
  • pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-830 Pruszków,
  • w skrzynce podawczej znajdującej się w wejściu C do Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Drzymały 30

Termin rozpatrywania wniosków wynosi maksymalnie 30 dni.

Zasady ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy oraz wniosek dostępne są:

kliknij tutaj

Odpowiedzi na wszelkie pytania otrzymają Państwo pod numerami telefonów:
 tel. 22 770 20 47, 22 770 20 49


 

W ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie będzie udzielał wsparcia mającego na celu ochronę miejsc pracy oraz w zakresie dalszego prowadzenia biznesu / działalności pozarządowej.

Zgodnie z zapisami ustawy będzie możliwe ubieganie się o:

  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezatrudniających pracowników

Odpowiedzi na wszelkie pytania otrzymają Państwo pod numerami telefonów:
tel. (22) 770 20 31, (22) 770 20 32, (22) 770 20 39, (22) 770 20 40

Polecamy zapoznać się z Przewodnikiem Antykryzysowym dla Przedsiębiorców:
kliknij tutaj

Szczegółowe informacje dotyczące tych form wsparcia będą publikowane na bieżąco na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie:

kliknij tutaj

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst