Informacja na temat pracy urzędu w czasie zagrożenia koronawirusem

Aktualności, Pilne

Szanowni Państwo,
W trosce o Państwa bezpieczeństwo i zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznym wirusem COVID-19 informujemy, że Wydział Obsługi Mieszkańców realizuje jedynie zadania, które są związane
z zapewnieniem podstawowych potrzeb obywateli w okresie zagrożenia. Oznacza to, że Starostwo Powiatowe w Pruszkowie oraz (wszystkie wydziały i filie zostają zamknięte dla interesantów).

Kontakt z wydziałami będzie możliwy za pomocą maila, telefonu lub e-PUAP. Dotyczy to także Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.

Kontakt osobisty z pracownikiem będzie możliwy tylko w nagłych przypadkach, po ustaleniu telefonicznym lub mailowym.
Wiele spraw mogą Państwo załatwić internetowo, poprzez E-urząd:

kliknij tutaj

Zgłoszenia telefoniczne mogą dotyczyć wyłącznie spraw związanych z załatwieniem:

Prawa jazdy

  • sprawy dotyczące kierowców zawodowych

Rejestracja pojazdów

  • rejestracja pojazdów nowych z salonu
  • rejestracja pojazdów z importu

Rejestracja dotyczy pojazdów niezbędnych do wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, których realizacja jest niezbędna w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

Zbycia/nabycia pojazdów

  • zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdów należy składać wyłącznie drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty

Paszporty

  • odbiór dokumentów paszportowych, dla których wnioski zostały złożone w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, odbywa się Referacie nr 1 przy ul. Kruczej 5/11 w Warszawie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie 22-695-73-02, w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Szczegółowe informacje dotyczące obecnego funkcjonowania Oddziału Paszportów znajdują się na stronie:

kliknij tutaj

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
prosi o składanie wniosków w wersji elektronicznej poprzez wysłanie skanów tych wniosków na adres e-mail geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Oryginały wniosków należy przesłać pocztą.
Opłat za wydawane dokumenty można dokonać poprzez system płatności elektronicznych lub zwykłym przelewem. Numer konta bankowego, na który można dokonywać wpłat będzie podany na Dokumencie Obliczenia Opłaty, który otrzymają Państwo po rozpatrzeniu wniosku.
Wnioski o zmianę danych w ewidencji gruntów i budynków, wypisy, wyrysy, informacje z ewidencji gruntów i budynków oraz zbiory danych, informacje z rejestru cen i wartości nieruchomości oraz wnioski o wydanie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej są dostępne pod adresem:

kliknij tutaj

geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl,

geodezja.dokumentacja@powiat.pruszkow.pl,

nieruchomosci@powiat.pruszkow.pl

Wydział Ochrony Środowiska
Interesantów chcących załatwić sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska prosimy o przesyłanie wniosków za pomocą poczty, poczty elektronicznej, e-PUAP lub e-usług.
Wnioski są rozpatrywane w określonym przez Kpa terminie. Przygotowane przez wydział dokumenty zostaną przesłane pocztą na wskazany przez interesanta adres korespondencyjny. Istnieje również możliwość wysłania zeskanowanego dokumentu mailem.

w zakresie spraw związanych z usunięciem drzew i krzewów, uzgodnienia ZUD, wnioski rozpatruje p. Agnieszka Wawrzyniak, mail: agnieszka.wawrzyniak@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 15 43

w zakresie spraw związanych z usunięciem drzew i krzewów z pasa drogowego drogi powiatowej, zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, zamówieniami publicznymi na platformie zakupowej OpenNexus, wydawaniem zezwoleń na utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców, zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji CITES, wnioski rozpatruje p. Andrzej Leszczyński, mail: zima@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 15 98 lub 602 393 644.

w zakresie wydawania zaświadczeń o lasach wnioski rozpatruje p. Tomasz Jankowski, mail: tomasz.jankowski@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 15 98.

w zakresie spraw związanych z odpadami wnioski rozpatruje p. Agata Olek, mail: agata.olek@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 15 42

w zakresie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej wnioski rozpatruje p. Joanna Zaręba, mail: joanna.zareba@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 15 43

w zakresie spraw związanych z gospodarką leśną oraz  w/w spraw informacji udziela naczelnik wydziału Klaudia Bryk, mail: klaudia.bryk@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 15 41 lub 795 542 141

Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej kontakt telefoniczny z danym pracownikiem nie jest możliwy codziennie. Zachęcamy do kontaktu poprzez maile oraz pozostawianie kontaktu do Państwa, umożliwi to nam sprawne i możliwie jak najszybsze rozpatrzenie Państwa sprawy.

Wydział Architektury
tel. 22 738 15 60, 22 738 15 61
architektura@powiat.pruszkow.pl

Zespół Zdrowia
tel. 22 738 14 06
joanna.hajdukiewicz@powiat.pruszkow.pl

Wydział Obsługi Mieszkańców
Zbigniew Rzeczycki – Naczelnik – 22 738 15 84
Sławomir Rakowiecki – Zastępca Naczelnika – 22 738 15 33
kancelaria – 22 738 14 00
rejestracja pojazdów – 22 738  15 31
prawo jazdy –  22 738 15 38
komunikacja@powiat.pruszkow.pl

Geolog Powiatowy
geolog@powiat.pruszkow.pl
kamila.sikorska@powiat.pruszkow.pl
Kamila Sikorska – 22 738 14 79

Wydział Inwestycji i Drogownictwa
inwestycje@powiat.pruszkow.pl
infrastruktura@powiat.pruszkow.pl
Paweł Kostrzewski – 660 564 300
Andrzej Kutyński – 604 051 483
Zdzisław Pakieła – 692 445 338
Karol Świt – 795 530 554

Biuro Zarządu
tel.  22 738 14 08
biuro.zarzadu@powiat.pruszkow.pl

Zespół Zamówień Publicznych
Karolina Mąkal – Kierownik – 22 738 14 70
zamówienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl

Wydział Finansów
Marek Michalak – Naczelnik – 22 738 14 61
marek.michalak@powiat.pruszkow.pl
Izabela Jabłońska – Zastępca naczelnika 22 738 14 27
izabela.jablonska@powiat.pruszkow.pl

Wydział Edukacji
tel. 738 14 40
edukacja@powiat.pruszkow.pl

Zespół Komunikacji Zewnętrznej
Agnieszka Kuruliszwili  – Rzecznik Prasowy –  694 48 50 45
agnieszka.kuruliszwili@powiat.pruszkow.pl
Urszula Sobiesiak – 22 738 14 75

Wydział Funduszy Zewnętrznych
Piotr Aniołek – Naczelnik –  22 738 14 69
fundusze@powiat.pruszkow.pl


Radcy Prawni (kancelaria zewnętrzna):
Maria Jasińska –  607 664 710
Justyna Marcinkowska – 503 007 540

Zespół Kadr
Elżbieta Drewczyńska – Kierownik Zespołu –  22 738 14 72, 22 738-14-16
kadry@powiat.pruszkow.pl

Zespół Kontroli Wewnętrznej
Urszula Boniewska – Kierownik – 22 738 15 67
urszula.boniewska@powiat.pruszkow.pl

Audytor Wewnętrzny
Edyta Janusz – 022 738 15 71
edyta.janusz@powiat.pruszkow.pl

Biuro Rady
Małgorzata Janowska  – Naczelnik – 22 738 14 83
biuro.rady@powiat.pruszkow.pl

Wydział Obsługi Urzędu
Witold Dąbrowski – Naczelnik – 22 738 14 14, 602 594 999
administracja@powiat.pruszkow.pl

Rzecznik Konsumenta
Zdzisław Ambroziak – tel. 22 738 14 50
rzecznik.konsumentow@powiat.pruszkow.pl

Prosimy o dokonywanie płatności elektronicznych na rachunki bankowe powiatu:
Numery kont bankowych (Bank Pekao SA):
• rachunek dochodów: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878
• dochody Skarbu Państwa (opłaty za użytkowanie wieczyste):
15 1240 5918 1111 0000 4911 5411
• rachunek sum depozytowych: 34 1240 5918 1111 0000 4909 7124
• rachunek opłaty skarbowej: 12 1240 1040 1111 0010 6269 1638
• rachunek opłaty paszportowej:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

Transport drogowy

Sprawy związane z transportem drogowym dotyczące uzyskania/ zmiany zezwolenia/ licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/ osób, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy/osób oraz uzgodnienia zmiany zezwoleń na przewozy regularne oraz regularne specjalne jak i działalność Stacji Kontroli Pojazdów funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego, oraz osoby ubiegające się o nadanie numeru uprawnień diagnosty samochodowego mogą zgłaszać się do Pana Mariusza Karczewskiego na adres e-mail transport.drogowy@powiat.pruszkow.pl