Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiat Pruszkowski z dofinansowaniem na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+

Aktualności

Zgodnie z ogłoszonymi wynikami Otwartego Konkursu Ofert w ramach Programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 – Edycja 2020 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ , Powiat Pruszkowski w 2020 r. otrzyma 54 000,00 zł dofinansowanie na funkcjonowanie utworzonego w 2018 roku Dziennego Domu Senior+ w Pruszkowie.

Celem działania Dziennego Domu „Senior+” jest wsparcie seniorów (osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo) poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja działań prowadzona jest w Dziennym Domu Senior + przy ul. J.I. Kraszewskiego 18 od 2019 r. W ubiegłym roku Powiat również otrzymał dofinansowanie w ramach II Modułu Programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020.

Dzienny Dom Senior+ zapewnia codzienną, co najmniej 8 godzinną ofertę usług od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00-16.00 dla 15 uczestników. Usługi są częściowo odpłatne.

Podstawowy zakres funkcjonowania placówki obejmuje:

  • usługi socjalne – wsparcie pracownika socjalnego oraz zapewnienie gorącego posiłku, indywidualna praca z uczestnikiem, mająca na celu aktywizację, stworzenie możliwości rozwoju osobowości i nawiązania prawidłowych relacji z nowym otoczeniem;
  • zapewnienie aktywności ruchowej lub kinezyterapii;
  • aktywizację społeczną poprzez wolontariat międzypokoleniowy;
  • usługi edukacyjne – np. nauka języka angielskiego, kurs korzystania z narzędzi internetowych, spotkania z dietetykiem, treningi umiejętności społecznych;
  • usługi kulturalno-oświatowe – kino, teatr, pogadanki, występy artystyczne, spotkania okolicznościowe;
  • usługi sportowo-rekreacyjne, np. nordic walking, wycieczki, treningi relaksacyjne, oddechowe, terapia ruchem, korzystanie z sali ćwiczeń, gimnastyka, kinezyterapia;
  • usługi terapeutyczne – indywidualne konsultacje psychologiczne oraz grupa wsparcia;
  • terapię zajęciową – arteterapia, ludoterapia, biblioterapia, filmoterapia, muzykoterapia, trening kulinarny;
  • usługi prozdrowotne – pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar poziomu cukru, poradnictwo.

Ponadto w sezonie jest możliwość korzystania z ogrodu (grill, zabawy ruchowe, rekreacja).

 

Więcej informacji na temat funkcjonowania Dziennego Domu Senior + można pozyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

http://www.pcpr.pruszkow.pl/dzienny-dom-senior/aktualnosci/n,dzialalnosc-dziennego-domu-senior-w-pruszkowie

 

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst