Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Spotkanie informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Mazowsza i Programu Mazowsze Lokalnie!

Aktualności

Chcesz wiedzieć więcej?  Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Pruszkowskiego na spotkanie edukacyjno-informacyjne na temat Budżetu Obywatelskiego Mazowsza i programu Mazowsze Lokalnie.

Spotkanie odbędzie się 11 marca o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej (4 piętro)  Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30.

Czym jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
 • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły etap oceny, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
 • wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania projekty są wpisywane do budżetu województwa i następnie realizowane.
 • Skąd biorą się pieniądze na Budżet Obywatelski?
  Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu województwa. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza jest 25 mln złotych.
 • Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?
  Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu województwa. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, gminy czy miasta, ale i całego regionu.
 • Ile wynosi Budżet Obywatelski Województwa Mazowieckiego na rok 2021?
  Budżet Obywatelski Mazowsza na 2021 rok wynosi 25 mln zł.
 • Jakie projekty mogą być finansowane z Budżetu Obywatelskiego?
  Ze środków Budżetu Obywatelskiego Mazowsza mogą być finansowane projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne, mieszczące się katalogu zadań o  charakterze wojewódzkim, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Projekty inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których województwo ma tytuł prawny do dysponowania.
  Więcej informacji na stronie:
  kliknij tutaj
  Czym jest program Mazowsze Lokalnie?
  Od dawna myślisz o projekcie sąsiedzkim? Należysz do grupy, która działa na rzecz rozwiązania problemu, który Was dotyka? Prowadzisz od niedawna organizację pozarządową?  A może brakuje Ci środków na realizację ciekawej inicjatywy?Celem programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, a na zainteresowanych czeka ponad 80 dotacji w kwocie 1 500 – 5000 zł.
  Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, czy samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego.
  Celem programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach.
  Środki przeznaczone na mikrodotacje w 2020 r. wynoszą 366 000 zł. Zostaną one przekazane w postaci mikrodotacji w wysokości od 1,5 tys. do 5 tys. złotych dla organizacji i grup wyłonionych w trybie otwartego konkursu. Spotkanie na temat programu Mazowsze Lokalnie poprowadzi Anna Łukawska-Adamczyk – Prezeska Fundacji WIEŚWIEJAK, która w ramach programu Mazowsze Lokalnie pozyskała ponad 18 000 zł na działania we wsi Koszajec.
  Więcej informacji na stronie:kliknij tutaj

plakat Mazowsze lokalnieBOM_plakat_

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst