Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Aktualności, NGO

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza konkurs dotacyjny dla organizacji.

27 lutego jest świętem wszystkich organizacji i ruchów społecznych – w tym dniu przypada Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Z tej okazji wszystkim naszym społecznikom, zaangażowanym w działania stowarzyszeń i fundacji aktywnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, życzymy wielu sukcesów i osiągnięć w rozwijaniu społecznej aktywności mieszkańców. Wasz zapał, energia i pomysłowość w istotny sposób wspomagają działania samorządu w podnoszeniu jakości życia mieszkańców naszego powiatu.

Powiat Pruszkowski, realizując zobowiązania podjęte w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, ogłasza doroczny otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Jak co roku zakresy tych zadań obejmują szeroki wachlarz działań, przede wszystkim z zakresu oświaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej wraz z wspieraniem osób w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywaniem szans, upowszechniania tradycji narodowej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Do udziału w powiatowym konkursie ofert zachęcane są przede wszystkim organizacje podejmujące działania wykraczające zasięgiem ponad teren jednej gminy. Podejmowane przez organizacje zadania muszą dotyczyć mieszkańców powiatu pruszkowskiego.

Termin składania ofert upływa 20 marca o godz. 13.00, a rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest do 30 kwietnia 2020 r.

Bliższe szczegóły i pełne warunki uczestnictwa w powiatowym konkursie dotacyjnym można znaleźć na stronie Powiatu Pruszkowskiego http://www.powiat.pruszkow.pl/komunikaty/25474 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pruszkowskiego.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst