Roczna odprawa Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie

Aktualności

Jak co roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie spotkali się, aby porozmawiać o celach na ten rok, jak i podsumować rok 2019.

Coroczna odprawa Komendy Powiatowej odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 7 lutego 2020 roku i była okazją do dyskusji na temat poprawy bezpieczeństwa na terenie Powiatu Pruszkowskiego i profilaktyce, tak ważnej w zapobieganiu przestępstwom.

Odprawę poprowadził Komendant Powiatowy Policji Jerzy Sztuc, a w spotkaniu dział wzięli przedstawiciele miast i gmin wchodzących w skład Powiatu Pruszkowskiego jak również służb powiatowych, prokuratury, sądu oraz Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.

Podczas spotkania została wręczona nagroda dla Policjanta Roku 2019. Podziękowano również Pierwszemu Zastępcy Komendanta Powiatowej Policji w Pruszkowie podinspektorowi Pawłowi Krauze, będzie od teraz pełnił służbę w Piasecznie. Życzymy podinspektorowi dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej!

Projekt bez tytułu(148)

Projekt bez tytułu(147) Projekt bez tytułu(146) Projekt bez tytułu(145) Projekt bez tytułu(144) Projekt bez tytułu(143)