Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nowy radny w Radzie Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności
4 lutego podczas Sesji Rady odbyło się uroczyste ślubowanie nowego radnego.
Rafał Sieradzki startował w wyborach samorządowych w gminie Raszyn z listy nr 4 zgłoszonej przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Obsadzenie mandatu w Radzie Powiatu Pruszkowskiego nastąpiło w związku z wygaśnięciem mandatu radnej Katarzyny Figiel. Rafał Sieradzki uzyskał w wyborach największą kolejno liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu.
Nowy radny jest członkiem Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Jest też Wiceprzewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Życzymy owocnej i dającej dużo satysfakcji pracy!

Projekt bez tytułu(142)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst