Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XVII Sesja Rady Powiatu

Aktualności

Zapraszamy na XVII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 4 lutego  2020r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

sesja fot

Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 

 1. Otwarcie XVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ślubowanie Radnego.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia placówek oświatowych oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie /BR-197/2020/.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
  /BR-198/2020/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie /BR-199/2020/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Pruszkowskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /BR-200/2020/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2020 rok /BR-202/2020/.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-203/2020/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-204/2020/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-205/2020/.
 14. Informacja o sytuacji finansowej i kadrowej SPZ ZOZ w Pruszkowie.
 15. Informacja Nr 10/2020 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 7 grudnia
  do 22 stycznia 2020 r. /BR-201/2020/.
 16. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR.0000.2.2020_porządek XVII sesji
BR_197_2020_rozwiązanie zespołu szkół ogólnokształcących i sportowych
BR_198_2020_zasady udzielania stypendiów
BR_199_2020_utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego
BR_200_2020_przystąpienie do programu_asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
BR_201_2020_informacja o pracy zarządu
BR_202_2020_plany pracy komisji
BR_203_2020_zmiana składu osobowego komisji
BR_204_2020_wybór wiceprzewodniczącego KSWiP
BR_205_2020_rozpatrzenie skargi


Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst