Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Program „Europa dla obywateli”

Aktualności, NGO, wydarzenia

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” serdecznie zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarze społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na spotkanie informacyjne na temat programu Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”, które odbędzie się 6 lutego 2020 r. w Łodzi.

Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, badawczych, aktywistom i społecznikom oraz osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania przekażemy informacje o celach, założeniach i priorytetach programu, rodzajach działań w ramach programu oraz terminach konkursu wniosków w 2020 roku.

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków na działanie 2.2 Sieci miast – 3 marca 2020 r., w spotkaniu wezmą udział zaproszeni beneficjenci programu, których projekty uzyskały dofinansowanie w ramach wyżej wspomnianego działania. Wśród nich znajdzie się Pani Agnieszka Murawska z Marszałkowskiego Urzędu Województwa Łódzkiego, która zaprezentuje projekt:  “Wyzwania dla centrów regionalnych: przeciwdziałanie depopulacji, rozwój dobrych praktyk – DECODE” oraz Pani Renata Nowak z Partnerstwa Ziemi Brzezińskiej, która opowie o projekcie “Pamięć europejska, integracja, imigracja wczoraj i dziś – trudne pytania jak żyć razem“.

Spotkanie jest otwarte i bezpłatne; aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej polskiego Punktu Informacyjnego „Europa dla obywateli”, gdzie znajduje się również szczegółowy program wydarzenia.

https://europadlaobywateli.pl/szkolenie/spotkanie-informacyjne-europa-dla-obywateli-6-lutego-lodz/

Więcej o programie „Europa dla obywateli” znajduje się na stronie polskiego Punktu Kontaktowego: https://europadlaobywateli.pl/

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst