Program „Europa dla obywateli”

Aktualności, NGO, wydarzenia

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” serdecznie zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarze społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na spotkanie informacyjne na temat programu Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”, które odbędzie się 6 lutego 2020 r. w Łodzi.

Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, badawczych, aktywistom i społecznikom oraz osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania przekażemy informacje o celach, założeniach i priorytetach programu, rodzajach działań w ramach programu oraz terminach konkursu wniosków w 2020 roku.

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków na działanie 2.2 Sieci miast – 3 marca 2020 r., w spotkaniu wezmą udział zaproszeni beneficjenci programu, których projekty uzyskały dofinansowanie w ramach wyżej wspomnianego działania. Wśród nich znajdzie się Pani Agnieszka Murawska z Marszałkowskiego Urzędu Województwa Łódzkiego, która zaprezentuje projekt:  “Wyzwania dla centrów regionalnych: przeciwdziałanie depopulacji, rozwój dobrych praktyk – DECODE” oraz Pani Renata Nowak z Partnerstwa Ziemi Brzezińskiej, która opowie o projekcie “Pamięć europejska, integracja, imigracja wczoraj i dziś – trudne pytania jak żyć razem“.

Spotkanie jest otwarte i bezpłatne; aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej polskiego Punktu Informacyjnego „Europa dla obywateli”, gdzie znajduje się również szczegółowy program wydarzenia.

https://europadlaobywateli.pl/szkolenie/spotkanie-informacyjne-europa-dla-obywateli-6-lutego-lodz/

Więcej o programie „Europa dla obywateli” znajduje się na stronie polskiego Punktu Kontaktowego: https://europadlaobywateli.pl/