Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

40 milionów dla seniorów czeka na dobre pomysły

Aktualności

Ruszyła tegoroczna edycja rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, znanego bardziej pod skróconą nazwą Programu ASOS.

40 milionów złotych czeka w tym roku na chętnych, którzy podejmą działania mające na celu wspieranie i aktywizowanie ruchu senioralnego. Z przeznaczonych na ten cel funduszy skorzystać mogą przede wszystkim organizacje pozarządowe, w tym także stowarzyszenia i fundacje lokalne, które zdecydują się działać w tym kierunku w swoich środowiskach.  W założeniach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program ma na celu wzmożenie aktywności seniorów w całej Polsce, zarówno w zakresie aktywności edukacyjnej, jak i integracyjnej.

Wiemy, że społeczeństwo nam się starzeje – rośnie w Polsce współczynnik osób w wieku emerytalnym. Razem z tym zjawiskiem rośnie potrzeba dodatkowej oferty dla mieszkańców w tym przedziale wiekowym. Seniorzy chcą być aktywni i chętnie korzystają z różnego rodzaju okazji do wspólnych spotkań – warsztatów, zajęć rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, uczą się korzystać z komputera, internetu, realizują się w sztuce. Takich aktywności jest wiele, ale potrzeby są znacznie większe. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

Program dotacyjny przewiduje wsparcie ciekawych inicjatyw senioralnych realizowanych w określonych kierunkach:

  1. Priorytet I. Edukacja osób starszych
  2. Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
  3. Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych
  4. Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)

Sumy przyznawanych dotacji wynosić będą od 20 do 200 tys. zł.  Wymagany jest wkład własny organizacji w wysokości co najmniej 10 proc. wartości dotacji (może to być zarówno wkład finansowy, jak i osobowy).
Zgłoszenia przyjmowane są do końca stycznia 2020 r.  Dodatkowe informacje dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-rzadowego-programu-na-rzecz-aktywnosci-osob-starszych-na-lata-2014-2020-edycja-2020
Jak zgłosić się do tegorocznej edycji programu? Należy to zrobić drogą elektroniczną, korzystając z Generatora Ofert, który jest dostępny na stronie internetowej:

https://asos2020.mpips.gov.pl/

Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać przez Generator Ofert do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.00.

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst