Informacja o karach dotyczących pojazdów sprowadzonych, nabytych lub zbytych po 31 grudnia 2019

Aktualności, Komunikaty, Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że kary pieniężne za:

 

  • niezarejestrowanie w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE,
  • niezawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP
    w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia

 

dotyczą pojazdów sprowadzonych, nabytych lub zbytych po 31 grudnia 2019 r.