Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja o karach dotyczących pojazdów sprowadzonych, nabytych lub zbytych po 31 grudnia 2019

Aktualności, Komunikaty, Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
informujemy, że
kary pieniężne za:

  • niezarejestrowanie w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE,
  • niezawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia
    dotyczą pojazdów sprowadzonych, nabytych lub zbytych po 31 grudnia 2019 r.
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst