Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Liceum im. Tadeusza Kościuszki wysoko w rankingu Perspektyw

Aktualności

Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie otrzymało w tym roku Złotą Tarczę 2020. Odznaka jest przyznawana szkołom, które uplasowały się wśród najlepszych 200 Liceów Ogólnokształcących w rankingu Perspektyw. 

Liceum im. Tadeusza Kościuszki uplasowało się na 47 miejscu wśród najlepszych liceów w województwie mazowieckim, a w ogólnopolskim rankingu zajęło 182 miejsce na 1000 szkół. W stosunku do roku ubiegłego przesunęło się w górę aż o 87 miejsc!
Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Więcej szczegółów na temat Rankingu:

kliknij tutaj

 

na stronę

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst