Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie dwóch niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia” w latach budżetowych 2020 – 2022

Aktualności, Komunikaty, Ogłoszenia
Skip to content