Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Rozwój elektromobilności w Powiecie Pruszkowskim

Aktualności, Środowisko

Powiat Pruszkowski do końca września 2020 roku przygotuje strategię rozwoju elektromobilności na lata 2019-2040, w której zostaną określone krótko i długookresowe działania samorządu powiatowego.

Działania zostaną podjęte w zakresie:

  • wspierania rozwoju transportu niskoemisyjnego,
  • wykorzystania rozwiązań technologicznych z zakresu smart city (np. zarządzanie ruchem, w tym ustalanie priorytetów dla komunikacji publicznej, inteligentne systemy sterowania oświetleniem, system ładowania pojazdów),
  • promocji wykorzystania pojazdów zeroemisyjnych przez mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Powiatu Pruszkowskiego,
  • modernizacji floty pojazdów służbowych.

Wdrażanie strategii przyczyni się do podniesienia atrakcyjności regionu dla turystów oraz rozwoju gospodarczego, otwierając Powiat i wszystkie jego gminy na nowy sektor gospodarczy, jaki stanowi elektromobilność.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane ze środków dotacji celowej pozyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100 000,00 zł w ramach programu Priorytetowego nr  3.4 „Ochrona atmosfery 3.4 GEPARD II – transport niskoemisyjny”.

 logotyp-NFOSiGW_2684x1328_acf_cropped

 

 

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst