Grzegorz Zegadło uhonorowany medalem „Pro Masovia”

Aktualności, Kultura, wydarzenia

Medalem „Pro Masovia” odznaczane są osoby, które przyczyniły się do rozwoju Mazowsza. Grzegorz Zegadło z pewnością należy do tego szacownego grona.

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” jest wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym: osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom państwowym oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej. Warunkiem jest aby całokształt ich działalności, zawodowej, publicznej czy społecznej przyczyniał się do rozwoju gospodarczego, kulturalnego bądź społecznego Mazowsza. Nagrodę w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczyli: Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Zdzisława Zielińska Wicestarosta Pruszkowski, Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego i Izabela Stelmańska Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Grzegorz Zegadło to bibliofil, bibliotekarz, pedagog, animator kultury, publicysta, autor monografii „Książnica Pruszkowska 1903-2003” oraz zbioru opowiadań „Nie tylko Krutynia”. Publikował w „Jaćwieży”. „Podkowiańskim Magazynie Kulturalnym”, „Kurierze Pruszkowskim”, „Nad Utratą”, w „Wędkarzu Polskim”, „Poradniku Bibliotekarza”, „Bibliotekarzu” oraz „Nowoj Polszy”. Stały współpracownik „Głosu Pruszkowa” i miesięcznika „Wędkarski Świat”, wieloletni redaktor i współwydawca półrocznika „Przegląd Pruszkowski”.

Członek Rady programowej Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Od 15 marca 1982 roku pracuje w pruszkowskiej bibliotece – obecnie Książnicy Pruszkowskiej (jest pomysłodawcą tej nazwy), gdzie w 1993 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora tej instytucji, które piastuje do dziś.

Zainicjował i organizuje do dziś Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Cypriana Kamila Norwida (17 edycji).  Konkurs Poetycki im. Norwida, który w założeniu miał być ogólnopolski, bardzo szybko stał się ogólnoświatowym, bowiem swoje wiersze w języku polskim przysyłają na adres Książnicy Pruszkowskiej poeci z całego świata. Dzięki znakomitej organizacji i wysokiemu poziomowi wymagań Konkurs ten stał się jednym z najbardziej liczących się konkursów poetyckich w Polsce, a udział w nim i zdobyte wyróżnienia poeci traktują jako swojego rodzaju nobilitację. W latach 2004-2014 organizował Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Kamila Ildefonsa Gałczyńskiego (10 edycji). Organizator i członek Kapituły Nagrody Literackiej im. Księdza Jana Twardowskiego (10 edycji). W 2003 roku założył przy Książnicy Pruszkowskiej wydawnictwo specjalizujące się w publikacjach dokumentujących historię i kulturę Pruszkowa i Powiatu Pruszkowskiego, wspomnienia Pruszkowiaków (w tym przekłady – z jidysz, hebrajskiego i angielskiego), monografie zakładów przemysłowych, szkół i szpitali. Ponadto oficyna ta wydaje corocznie antologię wierszy – pokłosie Konkursu Poetyckiego im. Norwida. Do chwili obecnej Wydawnictwo wydało 89 tytułów i pracuje nad kolejnymi.

Książki wydane przez Grzegorza Zegadło cechuje rzetelny aparat naukowy, przystępnych język oraz najwyższy poziom edytorski. Przybliżają one wiedzę historyczną o Pruszkowie i Powiecie Pruszkowskim, prezentują twórczość lokalnych pisarzy i poetów, uczą i kultywują miłość do Małej Ojczyzny.

Projekt bez tytułu(38)Projekt bez tytułu(37)Projekt bez tytułu(36)Projekt bez tytułu(34)