Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Grzegorz Zegadło uhonorowany medalem „Pro Masovia”

Aktualności, Kultura, wydarzenia

Medalem „Pro Masovia” odznaczane są osoby, które przyczyniły się do rozwoju Mazowsza. Grzegorz Zegadło z pewnością należy do tego szacownego grona.

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” jest wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym: osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom państwowym oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej. Warunkiem jest aby całokształt ich działalności, zawodowej, publicznej czy społecznej przyczyniał się do rozwoju gospodarczego, kulturalnego bądź społecznego Mazowsza. Nagrodę w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczyli: Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Zdzisława Zielińska Wicestarosta Pruszkowski, Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego i Izabela Stelmańska Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Grzegorz Zegadło to bibliofil, bibliotekarz, pedagog, animator kultury, publicysta, autor monografii „Książnica Pruszkowska 1903-2003” oraz zbioru opowiadań „Nie tylko Krutynia”. Publikował w „Jaćwieży”. „Podkowiańskim Magazynie Kulturalnym”, „Kurierze Pruszkowskim”, „Nad Utratą”, w „Wędkarzu Polskim”, „Poradniku Bibliotekarza”, „Bibliotekarzu” oraz „Nowoj Polszy”. Stały współpracownik „Głosu Pruszkowa” i miesięcznika „Wędkarski Świat”, wieloletni redaktor i współwydawca półrocznika „Przegląd Pruszkowski”.

Członek Rady programowej Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Od 15 marca 1982 roku pracuje w pruszkowskiej bibliotece – obecnie Książnicy Pruszkowskiej (jest pomysłodawcą tej nazwy), gdzie w 1993 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora tej instytucji, które piastuje do dziś.

Zainicjował i organizuje do dziś Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Cypriana Kamila Norwida (17 edycji).  Konkurs Poetycki im. Norwida, który w założeniu miał być ogólnopolski, bardzo szybko stał się ogólnoświatowym, bowiem swoje wiersze w języku polskim przysyłają na adres Książnicy Pruszkowskiej poeci z całego świata. Dzięki znakomitej organizacji i wysokiemu poziomowi wymagań Konkurs ten stał się jednym z najbardziej liczących się konkursów poetyckich w Polsce, a udział w nim i zdobyte wyróżnienia poeci traktują jako swojego rodzaju nobilitację. W latach 2004-2014 organizował Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Kamila Ildefonsa Gałczyńskiego (10 edycji). Organizator i członek Kapituły Nagrody Literackiej im. Księdza Jana Twardowskiego (10 edycji). W 2003 roku założył przy Książnicy Pruszkowskiej wydawnictwo specjalizujące się w publikacjach dokumentujących historię i kulturę Pruszkowa i Powiatu Pruszkowskiego, wspomnienia Pruszkowiaków (w tym przekłady – z jidysz, hebrajskiego i angielskiego), monografie zakładów przemysłowych, szkół i szpitali. Ponadto oficyna ta wydaje corocznie antologię wierszy – pokłosie Konkursu Poetyckiego im. Norwida. Do chwili obecnej Wydawnictwo wydało 89 tytułów i pracuje nad kolejnymi.

Książki wydane przez Grzegorza Zegadło cechuje rzetelny aparat naukowy, przystępnych język oraz najwyższy poziom edytorski. Przybliżają one wiedzę historyczną o Pruszkowie i Powiecie Pruszkowskim, prezentują twórczość lokalnych pisarzy i poetów, uczą i kultywują miłość do Małej Ojczyzny.

Projekt bez tytułu(38)Projekt bez tytułu(37)Projekt bez tytułu(36)Projekt bez tytułu(34)

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst