Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Jubileusz 10-lecia Fundacji im. Bogny Sokorskiej

Aktualności, Kultura, wydarzenia

Fundacja imienia Bogny Sokorskiej od dziesięciu lat działa na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Okrągła rocznica jej założenia to okazja do zorganizowania Jubileuszowego Koncertu i czas podsumowań.

Wybitna śpiewaczka, Bogna Sokorska (1927–2002) –sopran koloraturowy to uczennica legendarnej Ady Sari. Występowała na wielkich scenach i estradach Europy, w Polsce znana była jako „Słowik Warszawy”. Dała się także poznać, jako znakomity pedagog. Choć za życia była niedoceniona w kraju, to ogromnie doceniono ją za granicą. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych artystka była niekwestionowaną gwiazdą europejskich teatrów operowych i większych sal koncertowych (Staatsoper w Wiedniu, Berlinie, opera w Düsseldorfie, Zürichu i inne). Artystka wraz ze swoim mężem – wybitnym kompozytorem Jerzym Sokorskim przez wiele lat mieszkała w Piastowie.

Fundacja jej imienia została powołana do życia 1 czerwca 2009 roku, z siedzibą w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie. 10 lat jej istnienia to czas współpracy na wielu polach ze Starostwem Pruszkowskim, prezentowania młodych talentów, a także utrwalania pamięci o artystach, którzy odeszli.

Celem Fundacji jest działalność dotycząca:
1. Ochrony dorobku artystycznego i pedagogicznego Bogny Sokorskiej, jej utalentowanej rodziny, a także uczennic.
2. Kultywowania pamięci o Bognie Sokorskiej.
3. Wspierania rozwoju polskiej wokalistyki oraz promowania młodych talentów, pomocy młodym śpiewakom w rozpoczęciu kariery artystycznej.
4. Krzewienia kultury muzycznej w społeczeństwie polskim.
5. Promowania kultury i sztuki w kraju i za granicą.
6. Wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie muzyki, kultury i sztuki.
7. Podejmowania działań na rzecz wzbogacania oświaty i nauki w sferze muzycznej.
8. Podejmowania działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych, jak i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
9. Podejmowania działań na rzecz tworzenia alternatywy spędzania wolnego czasu.
10. Przełamywania barier w dostępie do edukacji, zwłaszcza muzycznej i kulturalnej.

21 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie odbędzie się Galowy Koncert z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Fundacji. W programie m.in. podsumowanie działalności Fundacji, wystąpienia okolicznościowe, wręczenie podziękowań i statuetek oraz koncert z udziałem artystów – przyjaciół organizacji oraz młodych talentów.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Krzysztofa Rymuzy Starosty Pruszkowskiego i Grzegorza Szuplewskiego Burmistrza Piastowa.

afisz jubileusz 10 lecia

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst