Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ćwiczenia „Żbik19” już za nami

Aktualności, Bezpieczeństwo, wydarzenia

„Żbik19” to powiatowe ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego. W dniach 17 i 18 października w Pruszkowie odbyła się druga edycja tych autorskich ćwiczeń.

W tym roku wydarzenie odbyło się na terenie Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie. Pierwsza edycja przeprowadzona została w roku ubiegłym w Liceum Ogólnokształcącym imienia Tomasz Zana w Pruszkowie. Tematyka ćwiczeń ŻBIK dotyczy zagrożeń terrorystycznych w obiektach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ataku aktywnego mordercy, czyli napastnika dążącego do zabicia jak największej liczby osób w jego zasięgu.

Tegoroczne  ćwiczenie obejmowało część szkoleniową oraz symulacyjną. W części szkoleniowej uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zapoznawali się ze specyfiką zagrożenia oraz procedurami reagowania na nie. W części symulacyjnej nastąpił pozorowany atak dwóch napastników, którzy swoim działaniem zmusili uczniów, nauczycieli i pracowników do zastosowania ukrycia z barykadowaniem lub ucieczki. Powiadomione zostały służby, które zadziałały zgodnie ze stosowanym w takich sytuacjach algorytmem. Szybko i z dużym zaangażowaniem do akcji weszły dwa patrole Pruszkowskiej Policji, następnie Pogotowie Ratunkowe i Straż Pożarna. Oczyszczanie szkoły z napastników przeprowadził Pododdział Kontrterrorystyczny Policji Stołecznej, a następnie do działania przystąpiły służby ratunkowe. Prawne ustanowienie Liceum im. Tadeusza Kościuszki strzelnicą na czas ćwiczenia, umożliwiło wykorzystanie pirotechniki hukowej oraz treningowej broni i amunicji FX i UTM do pozoracji trafień i ran. Zdarzenie tego typu jest w swojej naturze bardzo trudne do opanowania i generujące duże straty wśród zaatakowanych, a także służb podejmujących działania ratunkowe. Użycie broni i amunicji treningowej pozwoliło w sposób bezpieczny, a jednocześnie realistyczny ocenić  potencjalne straty w rzeczywistej sytuacji oraz sprawdzić taktykę działania wszystkich biorących udział w ćwiczeniu. Kilkugodzinne działania służb oraz duże zaangażowanie ćwiczących w szkole uczniów, nauczycieli i pracowników, z których większość „przeżyła” atak napastników dzięki zastosowaniu nauczanych wcześniej procedur reagowania, doprowadziły do opanowania sytuacji i zabezpieczenia wszystkich poszkodowanych.

W ćwiczeniu oprócz uczestników i służb, udział brali również obserwatorzy, między innymi z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz rozjemcy wykonujący obsługę techniczną ćwiczenia, reprezentujący: Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl,  Fundację Republikańską, Jednostkę Strzelecką 1411 ZS „Strzelec”, Pracownię Psychologiczną Surge oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Łącznie w symulacji wzięło udział około 400 osób, w tym organizatorzy, służby, rozjemcy, obserwatorzy oraz 232 ćwiczących uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Mimo tak dużej ilości ćwiczących i wyjątkowego realizmu, nikt z ćwiczących nie odniósł żadnych rzeczywistych obrażeń, co przy tak dużym rozmachu działań należy uznać jako sukces sam w sobie. Było to jak dotąd największe w Pruszkowie ćwiczenie z zakresu zagrożeń terrorystycznych. Organizatorzy dziękują wszystkim ćwiczącym za zaangażowanie i umożliwienie sprawnego przeprowadzenia ćwiczenia.

 

Projekt bez tytułu(2)Projekt bez tytułu(1)Projekt bez tytułu(3)Projekt bez tytułu(4)Projekt bez tytułu(5)Projekt bez tytułu(6)Projekt bez tytułu(7) Projekt bez tytułu(8) Projekt bez tytułu(9) Projekt bez tytułu(10) Projekt bez tytułu(11)Projekt bez tytułu(12)Projekt bez tytułu(13)Projekt bez tytułu(14)Projekt bez tytułu(15)Projekt bez tytułu(16)Projekt bez tytułu(17)Projekt bez tytułu(18)Projekt bez tytułu(19)Projekt bez tytułu(20)Projekt bez tytułu(21)Projekt bez tytułu(22)Projekt bez tytułu(23)Projekt bez tytułu(24)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst