Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ślubowanie nowych urzędników

Aktualności, wydarzenia

Uroczyste Ślubowanie Pracownika Samorządowego to wielka chwila w życiu każdego urzędnika. To wydarzenie wieńczy intensywny okres służby przygotowawczej, którą przechodzi każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

Instytucja służby przygotowawczej została uregulowana w art. 19 ust. 1-9 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Jak wynika z treści art. 19 ust. 1 u.p.s., służbę przygotowawczą organizuje się dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w czasie trwania zawartej z nim umowy o pracę na czas określony. Ustawodawca ma tu na myśli osoby, które nie były wcześniej zatrudnione w:

  • urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
  • starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
  • urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,
  • biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
  • biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego

Służba trwa nie dłużej niż 3 miesiące. Po okresie służby przygotowawczej odbywa się egzamin urzędniczy, mający na celu potwierdzenie uzyskania odpowiednich kwalifikacji urzędniczych. Jeśli urzędnik pozytywnie zda egzamin, odbywa się Uroczyste Ślubowanie Pracownika Samorządowego. I właśnie dziś w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, tego, w pełni zasłużonego zaszczytu dostąpili Małgorzata Kozłowska z Wydziału Obsługi Mieszkańców i Wojciech Wójcik z Wydziału Inwestycji i Drogownictwa. Urzędnicy ślubowali:

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego
i wykonywać sumiennie  powierzone mi zadania”.

Do treści ślubowania mogą być dodane słowa „Tak mi dopomóż Bóg”.

Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Gratulujemy i życzymy sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Projekt bez tytułu(25)Projekt bez tytułu(27)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst