Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Aktualności, Edukacja i sport, Kultura, Samorząd

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z całego Mazowsza do kandydowania na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Sejmik Młodzieżowy będzie partnerem dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego w dostarczaniu trafnych i społecznie akceptowanych rozwiązań. Rekrutacja radnych prowadzona będzie przez przedstawicieli Zarządu Województwa Mazowieckiego i Fundacji Civis Polonus.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego:

  • będzie pracował zgodnie z podejściem „od problemu do rozwiązania”, by dać radnym poczucie sprawczości i przekonanie, że Młodzieżowy Sejmik działa w imieniu młodzieży z Mazowsza i na jej rzecz;
  • będzie gremium składającym się z przedstawicieli młodzieży z terenu województwa mazowieckiego;
  • będzie miał charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów samorządu województwa mazowieckiego;
  • będzie partnerem w dostarczaniu trafnych i społecznie akceptowanych rozwiązań dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Jak zostać radnym?
Na początek wystarczy chcieć i wiedzieć, po co się kandyduje, a potem…
…wypełnić formularz zgłoszeniowy, zebrać 10 głosów poparcia (druki do pobrania poniżej) i wysłać na adres Fundacji Civis Polonus, której Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie otwartego konkursu ofert powierzył powołanie i organizację prac Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Harmonogram rekrutacji radnych:

  • od 1 do 25 października – przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych;
  • do 31 października – ocena formalna zgłoszeń;
  • od 4 do 15 listopada – ocena merytoryczna zgłoszeń;
  • od 18 do 22 listopada – rozmowy kwalifikacyjne w wybranymi kandydatami;
  • do 30 listopada – ogłoszenie listy radnych.

Informacje o rekrutacji:
Fundacja Civis Polonus, tel. 509 725 536, 22 827 52 49
e-mail: sejmikmlodziezowy@civispolonus.org.pl

Spotkania informacyjne
W pierwszej połowie października odbędą się spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych kandydowaniem do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Szczegóły wkrótce.

Dokumenty do pobrania
Dokumenty: Ordynacja wyborcza do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Formularz zgłoszeniowy, Podział na okręgi oraz Lista poparcia –  są dostępne na stronie: www.dialog.mazovia.pl.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst