Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ruszają konsultacje Mazowieckiego Programu Współpracy z NGO na rok 2020

Aktualności, NGO

Marszałek Województwa Mazowieckiego informuje, że w dniach 3-17 lipca br. odbywają się konsultacje  w ramach  prac nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi  na 2020 rok. W świetle wcześniejszej decyzji Zarządu Województwa o znacznym zwiększeniu puli środków finansowych na współpracę z organizacjami w przyszłym roku, jest to informacja bardzo ważna także dla organizacji z terenu powiatu pruszkowskiego. 

Prace nad ustaleniem mazowieckiego programu współpracy toczą się tradycyjnie z udziałem zainteresowanych organizacji pozarządowych z terenu całego Mazowsza. Oprócz współpracy ze swoimi lokalnymi samorządami gminnymi i powiatowymi organizacje te często podejmują również współpracę z samorządem wojewódzkim. Ich udział w tworzeniu mazowieckiego programu współpracy daje możliwość dopasowania go także do potrzeb i planów lokalnych.

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o zwiększeniu, do kwoty 36,5 mln zł, puli środków finansowych przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 (wzrost o 26% w stosunku do kwoty dotacji przydzielonych w roku 2019). Rosną zatem szanse uzyskania wsparcia dotacyjnego także dla tych organizacji, które do tej pory o takie dotacje nie występowały lub ich oferty nie mieściły się w dotychczasowej puli przeznaczonych na współpracę wojewódzkich środków finansowych.

Zainteresowane organizacje z terenu Powiatu Pruszkowskiego zapraszamy do lektury wojewódzkiego rocznego programu współpracy przyjętego na 2019 rok (dostępny na: http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy), którego zapisy będą stanowiły punkt wyjścia do opracowania podobnego dokumentu na 2020 rok.

Propozycje do Programu współpracy na 2020 rok można składać na formularzu konsultacyjnym, którego elektroniczna wersja jest dostępna również na stronie www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy”. Wypełnione formularze w wersji elektronicznej należy odesłać na adres: dialog@mazovia.pl lub w wersji papierowej – pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Termin nadsyłania uwag i propozycji do programu współpracy upływa z dniem 17 lipca 2019 r.

Zaproszenie do konsultacji 2020

Formularz_konsultacji_2020

 

business-3421076_1920

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst