Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Aktualności, Kultura, NGO

Powiat Pruszkowski przystąpił do konsultacji społecznych projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego nr VIII/80/2019 z 21 maja 2019 r. konsultacje będą miały charakter bezpośredni. Przypominamy, że spotkanie w tej sprawie zostało wyznaczone na środę, 12 czerwca 2019 r. na godzinę 18:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Drzymały 30 w Pruszkowie, w sali konferencyjnej na IV piętrze. Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski serdecznie zachęca do udziału w spotkaniu wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Pruszkowskiego i liczy na dalszą współpracę w zakresie przyszłorocznego programu współpracy.        

Proponowany porządek spotkania:
1) Otwarcie spotkania.
2) Omówienie współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
3) Omówienie projektu Programu współpracy na 2020 r.
4) Zgłaszanie uwag do Programu.
5) Zgłaszanie wniosków do budżetu organizacji pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego na 2020 r.
6) Sprawy różne.

***

Uchwała Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” – plik do pobrania

Projekt programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 – plik do pobrania