Sanepid ostrzega – uwaga na fontanny!

Aktualności

Nadchodzące lato i upały powodują, że ochłody często szukamy w miejskich fontannach, które niestety, jak ostrzega Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie, są siedliskiem groźnych zarazków i bakterii. Fontanny i podobne urządzenia wodne instalowane w parkach i na ulicach powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie należy się w nich kąpać, pływać czy pić z nich wody, gdyż może to stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Zagrożenie zdrowia może być spowodowane nie tylko piciem wody, ale również zakażeniem przez przeniesienie mikroorganizmów chorobotwórczych np. z rąk do jamy ustnej. Woda w zbiorniku fontanny wykorzystywanym jako „brodzik” zanieczyszczona jest bakteriami i grzybami stanowiącymi mikroflorę powłok ciała, w tym S. aureus (Gronkowiec złocisty).

Źródłem zanieczyszczenia wody w fontannach są również mikroorganizmy pochodzące od korzystających z nich zwierząt (psów, kotów, ptaków itp.). Ponadto, woda pozostająca w otwartym zbiorniku fontanny narażona jest na skażenie mikroorganizmami obecnymi w odchodach zwierzęcych (E.coli, enterokoki, wirusy, pierwotniaki pasożytnicze).

Fontanny są źródłem aerozolu wodnego, który może nieść ze sobą zanieczyszczenia mikrobiologiczne, m.in. bakterie z rodzaju Legionella, które w przypadku inhalacji (wdychania) mogą prowadzić do zachorowań na legionellozę przebiegającą jako zapalenie płuc lub gorączka Pontiak.

Woda w zbiornikach fontann nie jest uzdatniania i dezynfekowana jak w pływalniach, a jej jakość nie jest systematycznie kontrolowana, gdyż intencjonalnie nie jest ona przeznaczona do spożycia ani do kąpieli.

Ryzyko zakażenia może zostać zmniejszone poprzez regularną kontrolę instalacji wodnej, utrzymywanie temperatury wody na poziomie poniżej 20ºC oraz dezynfekcję wody (związki chloru, lampy UV).

Opracowanie: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie