Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

15. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Aktualności

15 lat temu – o północy, 1 maja 2004 roku – Polska wstąpiła do Unii Europejskiej wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Od tego czasu, wspólnie z pozostałymi krajami członkowskimi tworzymy gospodarkę i politykę Europy zgodnie z wolą narodu polskiego, wyrażoną w referendum w sprawie członkostwa w UE, zorganizowanym 7 i 8 czerwca 2003 roku.

Oficjalne unijne uroczystości przystąpienia Polski do UE odbyły się wieczorem 1 maja w Dublinie. 25 flag państw Unii, w tym flaga Rzeczypospolitej Polskiej, przy dźwiękach „Ody do radości”  zostało wciągniętych na maszty przed siedzibą Prezydenta Irlandii Mary McAleese. W Polsce uroczystości odbyły się na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Polska stała się członkiem UE na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. Faktyczny proces integracji Polski z UE rozpoczął się nieco wcześniej – 8 kwietnia 1994 roku z chwilą złożenia przez nasz kraj wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen, która miała miejsce 9 i 10 grudnia 1994 roku.

Członkostwo w UE wiąże się z licznymi obowiązkami, jak i również ze znaczącym wsparciem finansowym krajów członkowskich. Przekazanie środków europejskich na rzecz krajów członkowskich UE przyczyniło się również do rozwoju naszego powiatu. W latach 2004-2019 Powiat Pruszkowski pozyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości ponad 40 mln zł na realizację projektów dotyczących różnych obszarów wsparcia, w tym:

1. Projekty z zakresu edukacji:
– Wyrównywanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2004/2005 dla studentów,
– Wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2004/2005 dla uczniów,
– Wyrównywanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2005/2006 dla studentów,
– Wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów,
– Wyrównanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2006/2007 dla studentów,
– Wyrównanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów,
– Mobilni zawodowo i gotowi na nowe wyzwania,
– Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach Powiatu Pruszkowskiego (L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie, L.O. im. T. Zana w Pruszkowie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie).

2. Projekty z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny:
– Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju,
– WPR Wsparcie Pomoc Rozwój.

3. Projekty z zakresu aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu:
– Wspieranie bezrobotnej młodzieży w Powiecie Pruszkowskim,
– Aktywizacja osób bezrobotnych w Powiecie Pruszkowskim,
– Otwarty rynek pracy szansą dla młodzieży w Powiecie Pruszkowskim,
– Równe szanse dla każdego – wsparcie osób bezrobotnych w Powiecie Pruszkowskim,
– Szansa na drugi start,
– Przez staż do zatrudnienia,
– Profesjonalni w każdym calu,
– Z podniesioną głową zrób karierę zawodową,
– Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (I),
– Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II),
– Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III),
– Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (I),
– Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II).

4. Projekty inwestycyjne:
– Remont drogi nr 01410 ul. Pruszkowska w gminie Nadarzyn,
– Przebudowa drogi powiatowej nr 313W w Raszynie.

5. Projekty z zakresu administracji publicznej:
– Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim.

6. Projekty z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego:
– Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego.

Powiat Pruszkowski realizował projekty partnerskie we współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto st. Warszawa, Województwo Mazowieckie) oraz podmiotami prywatnymi z dofinansowaniem ponad 2 mln zł, w tym:

1. METROPOLIS – Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy,
2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI),
3. Fachowcy dla sektora odnawialnych źródeł energii,
4. Nowoczesne kształcenie – nowe możliwości,
5. Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej,
6. Kalejdoskop kompetencji,
7. Kompetencje – Rozwój – Sukces,
8. Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb mazowieckiego rynku pracy w obszarze IT – nowe możliwości dla technika informatyka i teleinformatyka,
9. Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego – makroregion II.

 PIES MIESIĄCA

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst