Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Spotkanie o poprawie bezpieczeństwa na ulicach w Piastowie i Michałowicach

Aktualności, Gospodarka i inwestycje

W piątek, 26 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie spotkali się Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Robert Szoszyński Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Grzegorz Szuplewski Burmistrz Miasta Piastowa, Michał Domaradzki Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy, Artur Rejzner Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, a także przedstawiciele Urzędu Gminy Michałowice oraz Urzędu Dzielnicy Warszawa-Ursus.

Rozmowy dotyczyły określenia zasad współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego na ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Michałowicach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie do skrzyżowania z ul. Regulską w Michałowicach i Ursusie.

Uczestnicy spotkania zaplanowali, że maju zostanie przygotowana aktualizacja kosztorysu inwestycji oraz zostaną rozpatrzone uwagi do porozumienia o współpracy, wniesione przez Gminy i Biuro Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy. Po podpisaniu porozumienia zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji ZRiD (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst