Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi:

Aktualności

Sytuacja w Egipcie, a prawo do zwrotu ceny wycieczki.

W związku z sytuacją w Egipcie, wiele biur turystycznych odwołało wycieczki do tego kraju. Do tej pory swoje wycieczki czasowo odwołały takie znane biura, jak Triada i TUI Poland –do 4 lutego br., Exim Tours i Ecco Holiday –do 6 lutego br., Neckermann Polska – do 7 lutego br., BP Itaka – do końca lutego br.. Także konsumenci, w obawie przed eskalacją konfliktu, rezygnują z wcześniej wykupionych wyjazdów do Egiptu. W takich sytuacjach problemem pozostaje zwrot kosztów wykupionej wycieczki.

W przypadku, gdy wycieczkę odwołuje organizator z przyczyn od niego niezależnych, konsument zachowuje prawo do odzyskania całości poniesionych kosztów – organizator jest zobowiązany zwrócić mu wszystko to, co zapłacił. Konsument nie ponosi żadnych kosztów, nie jest też zobowiązany do zapłaty kary umownej. Organizator może jednak zaproponować konsumentowi zmianę warunków umowy, która w takich sytuacjach sprowadza się do zaproponowania imprezy zastępczej (wyjazdu w inne miejsce). Konsument ma prawo w niej uczestniczyć lub odmówić udziału i wówczas otrzymuje zwrot poniesionych kosztów. Istotnym warunkiem jest, żeby impreza zastępcza miała ten sam lub wyższy standard. W przypadku, gdy organizator zaoferuje konsumentowi imprezę zastępczą o niższym standardzie, a ten się zgodzi na udział w niej, organizator zobowiązany jest do zwrotu różnicy kosztów.
Sytuacja przedstawia się jednak inaczej, gdy konsument rezygnuje z wycieczki, która nie została odwołana, a organizator nie zmienił istotnych warunków umowy. W takim przypadku organizator turystyki nie ma obowiązku zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez konsumenta. Zastosowanie mają wówczas postanowienia dotyczące rezygnacji z imprezy, zawarte w umowie z konsumentem. W razie odstąpienia konsumenta od umowy, organizator ma prawo zatrzymać kwotę, jaką musiał wydać w związku z organizacją wyjazdu. Zatrzymana przez organizatora kwota musi odpowiadać rzeczywistym, poniesionym przez niego kosztom i nie może być bezzasadnie wygórowana. W przeciwnym razie, konsumenci mogą dochodzić zwrotu kwot, których zatrzymania nie uzasadniają poniesione przez organizatora wydatki. W takich przypadkach sprawy rozpatrywane są zazwyczaj indywidualnie przez sądy, które muszą rozważyć, czy sytuacja w Egipcie stawiała klientów wobec konieczności rezygnacji z wyjazdów i czy organizatorzy mogli jakiejś części kosztów nie zwrócić. Przepisy prawa polskiego nie rozstrzygają tej kwestii jednoznacznie.

Więcej informacji na temat wyjazdów turystycznych do Egiptu, w związku z panującą tam sytuacją wewnętrzną, można znaleźć na stronie internetowej: http://www.msz.gov.pl/Ostrzezenia,dla,podrozujacych,14800.html

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst