Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

VI sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500), zapraszam na VI sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 19 marca 2019 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

DSC_0497

Porządek obrad VI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

  1. Otwarcie VI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /BR-69/2019/.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Pruszkowskiego przed sądami administracyjnymi /BR-70/2019/.
  5. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR_69_2019_podział środków PFRON
BR_70_2019_pełnomocnictwo

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

EDIT:

W poniższym pliku znajdą Państwo wykaz głosowań Radnych podczas VI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego (19.03.2019):

Wykaz głosowań Radnych – do pobrania

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst