Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Spotkanie z wykonawcami autostrady A2

Aktualności

Od kilku tygodni mieszkańcy dzielnic Żbikowa i Gąsina skarżą się na uciążliwości powodowane przez wykonawców autostrady A2. Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski w dniu 27 stycznia br. zorganizowała spotkanie z wykonawcami trasy mające na celu poprawę sytuacji mieszkańców.

Ciężki sprzęt budowlany i kilkudziesięciotonowe ciężarówki transportujące kruszywa i piach na budowę autostrady, poruszające się po drogach powiatowych i okolicznych ulicach, doprowadziły do poważnego zniszczenia ich nawierzchni. Stan dróg w rejonie budowy ulega systematycznemu pogorszeniu. W nieprzystosowanych do tak intensywnej eksploatacji i obciążeń nawierzchniach tworzą się dziury i wyrwy, utrudniające mieszkańcom dojazd do własnych domów. Sytuacja może potrwać dość długo, ponieważ zgodnie z przyjętym przez wykonawców harmonogramem, prace przy budowie autostrady zakończyć mają się dopiero za półtora roku.

Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski, odpowiedzialna za bezpieczeństwo na drogach powiatowych zorganizowała spotkanie, którego celem była poprawa tego stanu rzeczy. Do udziału zaprosiła przedstawicieli instytucji realizujących budowę: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, kierownictwa firm Budimex i Strabag – wykonawców pruszkowskiego odcinka autostrady, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego oraz referatu Kontroli Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

W trakcie spotkania omówiono wspólne działania, które ograniczą niedogodności związane z budową autostrady oraz ustalono zakres robót firm uczestniczących w budowie. Efektem podjętych rozmów będzie podpisanie porozumienia, na następnym spotkaniu w przyszły czwartek 3 lutego.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst