Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Obowiązek zgłoszenia do rejestru posiadania zwierząt objętych ochroną

Aktualności, Bezpieczeństwo, Środowisko

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody posiadacz żywych zwierząt objętych ochroną i zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru. Konieczne do zgłoszenia gatunki zwierząt są wymienione w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (aby pobrać, kliknij tutaj).

GDZIE MOŻNA SPRAWDZIĆ LISTĘ GATUNKÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ?
W celu łatwego zweryfikowania, czy zakupione przez Państwa zwierzę podlega pod obowiązek zgłoszenia, prosimy zapoznać się ze stroną: www.peciesplus.net.

KTO PROWADZI REJESTRY?
Rejestr posiadania zwierząt objętych ochroną prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt, lub prowadzenia ich hodowli.

KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA?
Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

CO GROZI ZA NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU?
Zgodnie z art. 127 pkt 3 oraz art. 129 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody, kto umyślnie nie zgłasza do rejestru posiadanych lub hodowanych zwierząt, popełnia wykroczenie i podlega karze aresztu lub grzywny.

JAKI JEST KOSZT REJESTRACJI?
Opłata skarbowa za zarejestrowanie jednego gatunku niezależnie od ilości osobników wynosi 26 zł płatne na rachunek Urzędu Miasta Pruszkowa.

JAKIE ZWIERZĘTA SĄ NAJCZĘŚCIEJ REJESTROWANE?
Psittacus erithacus – papuga popielata (żako)
Boa constrictor – boa dusiciel
Testudo Hermanni – zółw grecki

1280px-Psittacus_erithacus_-pet_on_perch_in_garden-8a800px-Königsschlange_(Boa_constrictor) Testudo_hermanni_hermanni3

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst