Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Roczna odprawa KPP w Pruszkowie

Aktualności

poniedziałek, 28 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyła się roczna odprawa Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, która stała się okazją do podsumowania stanu bezpieczeństwa i działalności policji w Powiecie Pruszkowskim.

W spotkaniu udział wzięli: Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Włodzimierz Pietroń Zastępca Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie, mł. insp. Jerzy Sztuc Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie, nadkom. Paweł Krauz p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie, przedstawiciele lokalnych samorządów, SSR Łukasz Kluska Prezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Przemysław Paluch Prokurator Rejonowy w Pruszkowie, przedstawiciele służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz kadra kierownicza KPP w Pruszkowie.

Po oficjalnym rozpoczęciu odprawy mł. insp. Jerzy Sztuc Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie dokonał prezentacji pracy pruszkowskich policjantów w 2018 roku, przedstawiając i omawiając wyniki poszczególnych pionów policji. Podziękował wszystkim samorządom za wsparcie finansowe, które w ubiegłym roku wyniosło 700 301,27 zł (ponadto Gmina Raszyn przekazała na budowę nowego komisariatu 1 500 000 zł). Komendant Powiatowy zapowiedział plany dokończenia budowy Komisariatu Policji w Raszynie oraz rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego.

Podczas spotkania przedstawiono wyniki walki pruszkowskich policjantów z przestępczością. Okazało się, że skuteczność ścigania sprawców wyniosła 54,9%. Natomiast wraz ze wzrostem przestępstw wszczętych odnotowano wzrost wykrywalności przestępstw kryminalnych z poziomu 48,7% w 2017 roku, do poziomu 49,3% w roku 2018.

Komendant Powiatowy omówił również stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Według statystyk, w 2018 roku doszło do 72 wypadków drogowych, w których zginęło 12 osób. Ranne zostały 73 osoby oraz zaistniało 3149 kolizji drogowych. W minionym roku przebadano na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 52 759 kierowców. Ogółem ujawniono 200 kierujących w stanie nietrzeźwości.

W ramach przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo w placówkach oświatowych, przy wsparciu m.in.: Starostwa Powiatowego w Pruszkowie policjanci ruchu drogowego zorganizowali prelekcje i spotkania takie, jak: „Akademia bezpieczeństwa PZU” i „Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny”.  Podjęte były również działania prewencyjne oraz kontrolno-profilaktyczne takie, jak: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczny  weekend”, „Bezpieczne wakacje/ferie”, „Alkohol i narkotyki”, „Prędkość”, „Bus i Truck”, „Akcja Znicz-2018”, „Smog”, „Niechronieni uczestnicy ruchu”, „Pasy” i „Dzień pamięci ofiar wypadków drogowych” etc.

Policjanci ruchu drogowego uczestniczyli również w zabezpieczeniach wielu imprez sportowych, organizowanych na drogach Powiatu Pruszkowskiego (rajdy rowerowe, wyścigi kolarskie, biegi uliczne itp). Poza zabezpieczeniami sportowymi funkcjonariusze zabezpieczali również szereg imprez i uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym (pielgrzymki, procesje) oraz inne imprezy masowe.

Główne cele działania pruszkowskiej policji na 2019 rok:
– poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
– profesjonalizm,
– partnerstwo,
– współpraca z samorządami,
– współdziałanie i wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego.

Na zakończenie odprawy Włodzimierz Pietroń Zastępca Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie podziękował pruszkowskim policjantom za bardzo dobrą służbę, jak i również przedstawicielom lokalnego samorządu, prokuraturze oraz pozostałym służbom za wsparcie i dotychczasową współpracę.

Źródło:
– kpppruszkow.policja.waw.pl
– 
podkom. Karolina Kańka, Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie oraz stanu bezpieczeństwa w Powiecie Pruszkowskim w 2018 roku. 

DSC_0554 DSC_0557 DSC_0559 DSC_0561

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst