IV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Samorząd

Uprzejmie zapraszamy na IV sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się
22 stycznia 2019 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30
(sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad IV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

  1. Otwarcie IV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wnioski do porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
  5. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Pruszkowskiego przed sądami administracyjnymi /BR-43/2019/.
  7. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
  8. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
  9. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały Rady do pobrania:
BR_43_2019_w-sprawie-udzielenia-pełnomocnictwa-projekt-uchwały-plus-uzasadnienie.pdf

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura

EDIT:

0001