Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zakończenie projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Pruszkowskim”

Aktualności, Bezpieczeństwo

razembezpieczniej

Dobiegła końca realizacja projektu Powiatu Pruszkowskiego pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Pruszkowskim – inwestycja w infrastrukturę oraz w edukację mieszkańców” współfinansowanego w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Projekt był realizowany w II półroczu 2018 r. Otrzymana dotacja z budżetu państwa wyniosła 100 000,00 zł, a wkład własny Powiatu – 121 808,01 zł.

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych Powiatu Pruszkowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych.

W ramach projektu Powiat Pruszkowski wybudował sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Starzyńskiego, Warszawskiej i Baletowej w Dawidach – gmina Raszyn oraz przeprowadził działania edukacyjno-profilaktyczne mające na celu uświadamianie wszystkich uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, seniorów i kierowców na temat prawidłowych zachowań na przejściach dla pieszych i w ich okolicach. W dniu 23 września br. na Pikniku Rodzinnym przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pruszkowie zorganizowano miasteczko ruchu drogowego. Dodatkowo opracowano i rozpowszechniono plakaty oraz ulotki zawierające tematykę bezpiecznych zachowań na pasach. W ramach projektu przygotowano także odblaski (opaski oraz zawieszki), które były przekazywane dla mieszkańców Powiatu.

Realizacja projektu odbywała się w ramach szerokiej współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pruszkowie, szkołami prowadzonymi przez Powiat oraz samorządami gminnymi z terenu Powiatu.

1

3

2

4

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst