Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wizyta Zarządu Powiatu Pruszkowskiego u Marszałka Województwa Mazowieckiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

W środę, 9 stycznia odbyło się spotkanie Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego z Zarządem Powiatu Pruszkowskiego, którego celem było omówienie możliwości przyszłej współpracy pomiędzy samorządem Województwa Mazowieckiego a Powiatem Pruszkowskim. W rozmowach udział wzięli: Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Wojciech Gawkowski Wicestarosta Pruszkowski oraz Agnieszka Kuźmińska i Grzegorz Kamiński – Członkowie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.

Najważniejszym punktem spotkania stała się dyskusja na temat planowanego przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej, tzw. „Paszkowianki” oraz jej realizacji. Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski podkreślił ważność tego projektu dla rozwiązania problemów komunikacyjnych powiatu i wspólnie z Zarządem zadeklarował wsparcie oraz realną współpracę przy realizacji tego przedsięwzięcia.

Wspólnie zastanawiano się również nad trudną sytuacją Pruszkowa i Powiatu Pruszkowskiego związaną z przebudową wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 718 oraz nad dalszym utrzymaniem przejazdu przez tory PKP w ciągu ulicy Przejazdowej i Solidarności do czasu wybudowania „Paszkowianki” wraz z wiaduktem.

Omówiono również sytuację w służbie zdrowia na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Podkreślano, że współpraca z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia może zaowocować uruchomieniem nowych usług publicznych. W kontekście trudnej sytuacji w służbie zdrowia, dyskutowano również nad współpracą pomiędzy Spółką „Stocer” i Szpitalem Powiatowym, mającą na celu poprawę jakości opieki nad mieszkańcami powiatu. Zastanawiano się również nad działaniami, na które będzie położony największy nacisk w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego dziękuje Adamowi Struzikowi Marszałkowi Województwa Mazowieckiego za przyjęcie oraz merytoryczną dyskusję.

IMG_2943

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst