Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zakończenie realizacji projektu „Otwórz oczy i powiedz STOP – bezpieczni w Powiecie Pruszkowskim”

Aktualności

23-12416

Zakończyła się realizacja projektu „Otwórz oczy i powiedz STOP – bezpieczni w Powiecie Pruszkowskim” współfinansowanego w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.

Celem projektu było podniesienie świadomości mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych, zjawisk przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy, a także integracji wokół tematów bezpieczeństwa.

Projekt był realizowany w drugiej połowie 2018 r. przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie
(w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa młodzieży w wielu 16-19 lat) oraz Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie (w zakresie przeciwdziałania przemocy wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych).

W realizację projektu zaangażowanych było wiele instytucji wspierających projekt, w tym:

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.
  2. Szkoły powiatowe współpracujące z Młodzieżowym Domem Kultury:
    Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących
    i Sportowych w Pruszkowie, Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie;
  3. Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie;
  4. Gminy z terenu Powiatu Pruszkowskiego;
  5. Zespół do spraw Wdrażania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ofiar Przemocy na lata 2018-2023;
  6. Organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Pruszkowskiego – Pruszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „SOCJUS”.

Całkowita wartość projektu to 118 707 zł, w tym 85 888 zł dofinansowania z budżetu państwa oraz 32 819 zł wkładu własnego.

Głównym działaniem zrealizowanym w ramach projektu były warsztaty tematyczne. Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował warsztaty skierowane do młodzieży w wieku 16-19 lat. Były to: warsztaty antydyskryminacyjne (kategoryzowanie i konsekwencje, dynamika międzygrupowa w kontekście dyskryminacji, reagowanie na różne przejawy dyskryminacji), warsztaty „Impreza” (zatrucie alkoholowe, dopalacze, nowe znajomości, stalking; z wykorzystaniem zakupionych na potrzeby warsztatów alkogogli oraz narkogogli), warsztaty „Fake news” (prywatność w internecie, znajomości on-line, cyberprzemoc, hejt, fake news, zakupy w sieci, seksting).

Zespół Ośrodków Wsparcia przygotował warsztaty dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży,
w tym: warsztat „Bez klapsa – jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice” – przeznaczony dla rodziców, warsztat „Wyrażanie uczuć i emocji” – przeznaczony dla dorosłych przyczyniający się do zwiększenia umiejętności wyrażania w prawidłowy sposób uczuć i emocji, warsztat „Asertywna komunikacja” – dla dorosłych, warsztat „Umiejętności społeczne w zakresie komunikacji interpersonalnej” – przeznaczony dla dorosłych, warsztat „Cyberprzemoc” – przeznaczony dla dzieci i młodzieży, warsztat „Trening kontroli złości” –  przeznaczone dla dzieci, warsztat „Kształtowanie poczucia własnej wartości” – przeznaczony dla dzieci i młodzieży.

Zorganizowano również warsztaty Samoobrony.

W ramach projektu powstał spot pt. „Historia pewnego słowa” dotyczący zjawiska cyberprzemocy poprzez pokazanie jak niewinne pierwotnie słowo może prowadzić do tragedii.

23 września br. odbył się Piknik Rodzinny pod hasłem „Empatyczni@otwórz-oczy.pl”
– organizowany przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie. Była to impreza integracyjna dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego skupiona wokół szeroko pojmowanego tematu przeciwdziałania przemocy. W trakcie pikniku przeszedł Marsz Błękitnej Wstążki – Solidarni Przeciw Przemocy oraz rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla dzieci na najlepszy rysunek
pt. „Bezpieczna rodzina”. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną: www.empatyczni-otworz-oczy.zowpiastow.pl

4 grudnia br. w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie oraz Liceum Ogólnokształcącym
im. Tomasza Zana w Pruszkowie odbył się Mazowiecki Kongres Młodych „Włącz bezpiecznik”, którego celem było upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy z zakresu bezpieczeństwa
w internecie,  na drodze, w czasie imprezy, itp.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst