Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Negatywna Opinia Zarządu Powiatu w sprawie „Planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Mazowieckiego”

Aktualności

Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował zaproponowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie projekt „Planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Mazowieckiego”. Projekt zakłada zmniejszenie liczby dyspozytorni pogotowia ratunkowego na terenie całego Mazowsza i podział Mazowsza na trzy rejony operacyjne, a nie tak jak było wcześniej na sześć. Według planu od 1 kwietnia 2019 r. nasz rejon będzie obsługiwany przez Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego, która będzie obsługiwała także obszar powiatów: warszawskiego zachodniego, piaseczyńskiego, sochaczewskiego, grodziskiego i żyrardowskiego oraz teren Radomia.

Wprowadzenie tak istotnych zmian, w tak krótkim czasie, może wpłynąć na pogorszenie zabezpieczenia medycznego dla mieszkańców powiatu. Zarząd obawia się, że przeniesienie dyspozytorni z Warszawy do Radomia może stworzyć trudności w lokalizacji miejsca dotarcia zespołu ratownictwa medycznego, jak również przekazania chorego do właściwego podmiotu leczniczego.
Tworzenie nowego miejsca dla Centrum Powiadamiania oprócz ponoszonych kosztów to także dostosowanie łączności, zmiana organizacji pracy, szkolenie zespołu specjalistów obsługujących nowe rejony. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że wprowadzane zmiany zdezorganizują poprawnie funkcjonujący system zabezpieczenia medycznego na Mazowszu i obniży standard opieki, jaki dotychczas mieli zapewniony mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego. Takich konsekwencji Zarząd Powiatu chce uniknąć.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst