Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

III sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Samorząd

Uprzejmie zapraszamy na III sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 28 grudnia 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad III sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie III sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-34/2018/.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BR-35/2018/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018/BR-36/2018/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-9/2018/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019 /BR-10/2018/.
  1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2) przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Powiatu,
  3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5) głosowanie nad uchwałą budżetową.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie /BR-30/2018/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Sportowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie /BR-31/2018/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Pruszkowie, przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 18 /BR-32/2018/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Powiatu Pruszkowskiego o rezygnacji z członkowska
  w Stowarzyszeniu Związek Samorządów Polskich /BR-33/2018/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady powiatu do wydania polecenia wyjazdu służbowego przewodniczącemu rady powiatu /BR-39/2018/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2019 rok /BR-38/2018/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2019 rok /BR-40/2018/.
 16. Informacja Nr 1/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 20 listopada 2018 roku do 18 grudnia 2018 roku /BR-37/2018/.
 17. Informacja o działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.
 18. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 20. Zamknięcie obrad.

 Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR_9_2018 wpf
BR_10_2018 budżet
BR_30_2018 likwidacja LO
BR_31_2018 likwidacja LO Sportowego
BR_32_2018 opłaty senior plus
BR_33_2018 rezygnacja z członkostwa w SZSP
BR_34_2018 zmiany do wpf
BR_35_2018 zmiany do budżetu
BR_36_2018 dot. wydatków niewygasającychz upływem roku budżetowego
BR_37_2018 informacja o pracy Zarządu
BR_38_2018 Plan Pracy Rady
BR_39_2018 polecenie wyjazdu służbowego
BR_40_2018 Plan kontroli Komisji Rewizyjnej

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Stanisław Dymura

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst