Powiat Pruszkowski doceniony za działania na rzecz ogólnokrajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Aktualności

Podczas narady geodetów powiatowych, która odbyła się w Warszawie, pod koniec listopada, Powiat Pruszkowski został wyróżniony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii za wkład i współpracę w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej.

Z rąk głównego geodety kraju Waldemara Izdebskiego oraz wiceministra inwestycji i rozwoju Artura Sobonia statuetki otrzymali również przedstawiciele powiatu: mińskiego, słubickiego, łęczyckiego, łowickiego, skierniewickiego, wieluńskiego, ciechanowskiego, sochaczewskiego, tureckiego, niżańskiego, legionowskiego oraz bytowskiego. Pracownikom Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami gratulujemy wspaniałych osiągnięć.

Uruchomiony przez wydział moduł technologii iGeoMap/ePODGIK pozwala na elektroniczne składanie wniosków do rozpatrzenia. Po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie www.epodgik.pl wnioskodawca może także m.in. dokonać opłaty z wykorzystaniem płatności internetowych. Dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, w tym narad koordynacyjnych przeprowadzanych przez Internet, mieszkańcy zyskują m.in. mniejsze kolejki do stanowiska obsługi mieszkańca i kasy, a wnioskodawcy oszczędzają czas na dojazd do siedziby Starostwa.