Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

II sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Samorząd

Uprzejmie zapraszamy na II sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 4 grudnia 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

 Proponowany porządek obrad II sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie II sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-11/2018/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-12/2018/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-13/2018/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-14/2018/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-15/2018/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-16/2018/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-17/2018/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-18/2018/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-19/2018/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-20/2018/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-21/2018/.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-22/2018/.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przysługujących radnym Powiatu Pruszkowskiego /BR-23/2018/.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Pruszkowskiego /BR-24/2018/.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BR-25/2018/.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 /BR-26/2018/.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia gody na użyczenie części nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego na czas nieoznaczony, na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy /BR-27/2018/.
 22. Informacja o realizacji zadań związanych z bezpiecznym utrzymaniem dróg powiatowych w okresie zimowym 2018-2019.
 23. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 25. Zamknięcie obrad.

 Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR_11_2018 powołanie stałych komisji
BR_12_2018 wybór Przewodniczącego K Rewizyjnej
BR_13_2018 wybór Wiceprzewodniczącego K Rewizyjnej
BR_14_2018 wybór Sekretarza K Rewizyjnej
BR_15_2018 wybór członka K Rewizyjnej
BR_16_2018 wybór członka K Rewizyjnej
BR_17_2018 wybór Przewodniczącego K SWiP
BR_18_2018 wybór Wicerzewodniczącego K SWiP
BR_19_2018 wybór Sekretarza K SWiP
BR_20_2018 wybór członka K SWiP
BR_21_2018 wybór członka K SWiP
BR_22_2018 powołanie składu osobowego komisji
BR_23_2018 ustalenie wysokości diet
BR_24_2018 ustalenie wysokości wynagrodzenia Starosty
BR_25_2018 rozkład godzin pracy aptek
BR_26_2018 program współpracy z organizacjami pozarządowymi
BR_27_2018 użyczenie części nieruchomości dla PS Dekarzy

Przewodniczący

Rady Powiatu Pruszkowskiego

 Stanisław Dymura

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst