II sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Samorząd

Uprzejmie zapraszamy na II sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 4 grudnia 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

 Proponowany porządek obrad II sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie II sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-11/2018/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-12/2018/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-13/2018/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-14/2018/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-15/2018/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-16/2018/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-17/2018/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-18/2018/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-19/2018/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-20/2018/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-21/2018/.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-22/2018/.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przysługujących radnym Powiatu Pruszkowskiego /BR-23/2018/.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Pruszkowskiego /BR-24/2018/.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BR-25/2018/.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 /BR-26/2018/.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia gody na użyczenie części nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego na czas nieoznaczony, na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy /BR-27/2018/.
 22. Informacja o realizacji zadań związanych z bezpiecznym utrzymaniem dróg powiatowych w okresie zimowym 2018-2019.
 23. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 25. Zamknięcie obrad.

 Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR_11_2018 powołanie stałych komisji
BR_12_2018 wybór Przewodniczącego K Rewizyjnej
BR_13_2018 wybór Wiceprzewodniczącego K Rewizyjnej
BR_14_2018 wybór Sekretarza K Rewizyjnej
BR_15_2018 wybór członka K Rewizyjnej
BR_16_2018 wybór członka K Rewizyjnej
BR_17_2018 wybór Przewodniczącego K SWiP
BR_18_2018 wybór Wicerzewodniczącego K SWiP
BR_19_2018 wybór Sekretarza K SWiP
BR_20_2018 wybór członka K SWiP
BR_21_2018 wybór członka K SWiP
BR_22_2018 powołanie składu osobowego komisji
BR_23_2018 ustalenie wysokości diet
BR_24_2018 ustalenie wysokości wynagrodzenia Starosty
BR_25_2018 rozkład godzin pracy aptek
BR_26_2018 program współpracy z organizacjami pozarządowymi
BR_27_2018 użyczenie części nieruchomości dla PS Dekarzy

Przewodniczący

Rady Powiatu Pruszkowskiego

 Stanisław Dymura