Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nowa Rada i Zarząd Powiatu Pruszkowskiego VI Kadencji

Aktualności, Samorząd

We wtorek, 20 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie po raz pierwszy obradowali radni VI kadencji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

W czasie inauguracji radni odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Rady, którym został Stanisław Dymura. Funkcje wiceprzewodniczących radni powierzyli Urszuli Wojciechowskiej i Pawłowi Zacnemu. Starostą Pruszkowskim na kadencję 2018-2023 wybrany został Krzysztof Rymuza. Funkcję Wicestarosty natomiast pełnić będzie Wojciech Gawkowski. Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu Pruszkowskiego została Agnieszka Kuźmińska i Grzegorz Kamiński. Na nieetatowego Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, radni wybrali Andrzeja Kurzelę.

Radni Powiatu Pruszkowskiego kadencja 2018-2023:

 1. Beyer Magdalena
 2. Borodzicz Ewa
 3. Brzeziński Zdzisław
 4. Chmielewski Mirosław
 5. Dymura Stanisław – Przewodniczący rady Powiatu Pruszkowskiego
 6. Ejssymont Adrian
 7. Gawkowski Wojciech – Wicestarosta Powiatu Pruszkowskiego
 8. Górniak – Uszyńska Halina
 9. Kamiński Grzegorz – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
 10. Klimaszewska Katarzyna
 11. Kuźmińska Agnieszka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
 12. Kucharski Michał
 13. Kurzela Andrzej – Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
 14. Nowak Dariusz
 15. Rajkowski Janusz
 16. Rymuza Krzysztof – Starosta Powiatu Pruszkowskiego
 17. Sawicka Monika
 18. Sieciński Przemysław
 19. Siekierko Paweł
 20. Śliwińska Mirosława
 21. Świercz Artur
 22. Umel Andrzej
 23. Walendowski Sławomir
 24. Wojciechowska Urszula – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego
 25. Zacny Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
 26. Zglińska Dorota
 27. Zielińska Zdzisława
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst