Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pierwsza sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego kadencji 2018-2023

Aktualności

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zawiadamia, że Postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. Komisarz Wyborczy w Warszawie II zwołał pierwszą sesję nowo wybranej Rady Powiatu Pruszkowskiego na kadencję 2018-2023 w celu złożenia ślubowania.

Sesja odbędzie się 20 listopada 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna, IV piętro), zgodnie z następującym porządkiem obrad, stanowiącym załącznik do ww. Postanowienia:

  1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady.
  5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
  6. Wybór Starosty Powiatu.
  7. Wybór Wicestarosty Powiatu.
  8. Wybór Członków Zarządu Powiatu.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad.

      Członek Zarządu                            Starosta

Mirosław Chmielewski                  Maksym Gołoś

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z 9 listopada 2018 r.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst