Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 41/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

INFORMACJA NR 41/2018 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 21 SIERPNIA 2018 ROKU DO 7 WRZEŚNIA 2018 ROKU

 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 21 SIERPNIA 2018 ROKU
 1. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. DRUK NR BR – 567/18 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego. DRUK NR BR – 568/18 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 23 SIERPNIA 2018 ROKU
 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 273/1996/2018).
 2. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3127W ul. Przejazd w Brwinowie jej dotychczasowej kategorii pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3113W ul. Targowej w Opaczy Małej, gmina Michałowice jej dotychczasowej kategorii pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 4. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Pruszków dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski działek nr ew. 58/6, 411/14, 411/15 obręb 9 oraz działki nr 152/7 obręb 10, w celu realizacji przez Gminę przebudowy ul. Kolejowej w Pruszkowie. (Uchwała nr 273/1997/2018).
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Inter Cars S.A. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie darowizny dla Powiatu Pruszkowskiego na remont drogi powiatowej nr 3104W ul. Klonowej w Nadarzynie. (Uchwała nr 273/1998/2018).
 6. Pozytywnie zaopiniowano projektu umowy z Gminą Raszyn dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pruszkowskiego na poszerzenie drogi powiatowej nr 3121W ul. Warszawska w miejscowości Dawidy na odcinku od skrzyżowania z ul. Narożną w miejscowości Jaworowa do skrzyżowania z ul. Górną w miejscowości Dawidy. (Uchwała nr 273/1999/2018).
 7. Pozytywnie zaopiniowano zaliczenie do kategorii drogi gminnej, drogi powiatowej nr 3127W – ul. Przejazd w Brwinowie na odcinku o długości 760 m, od ul. Józefa Piłsudskiego do torów, tj. działek o nr. ew. 37 obr. 04 i nr. ew. 1 obr. 05. (Uchwała nr 273/2000/2018).
 8. Postanowiono dokonać 31 sierpnia 2018 r. spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego przez SPZ ZOZ w Pruszkowie za sierpień 2018 r. w wysokości określonej w § 8 umowy nr 2017/52 kredytu długoterminowego wraz ze zmianami wynikającymi z zawarcia aneksu nr 1 z 27 czerwca 2017 r. do umowy w kwocie 177 420,00 zł oraz raty odsetkowej w kwocie 6762,72 zł, określonej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w związku z wnioskiem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie z sierpnia 2018 r. oraz poręczeniem Powiatu Pruszkowskiego z 27 czerwca 2017 r. (Uchwała nr 273/2001/2018).
 9. Udzielono pełnomocnictwa adwokatowi Markowi Szczygłowi, do reprezentowania Powiatu Pruszkowskiego oraz Zarządu Powiatu Pruszkowskiego przed wszelkimi sądami, organami administracji rządowej i samorządowej z prawem podpisu wszystkich pism procesowych
  i innych dokumentów, jak również ich odbioru. (Uchwała nr 273/2002/2018).
 10. Udzielono pełnomocnictwa radcy prawnemu Katarzynie Radosiewicz do reprezentowania Zarządu Powiatu Pruszkowskiego przed wszelkimi sądami, organami administracji rządowej i samorządowej z prawem podpisu wszystkich pism procesowych i innych dokumentów, jak również ich odbioru. (Uchwała nr 273/2003/2018).
 11. Udzielono pełnomocnictwa radcy prawnemu Adamowi Bieńkowskiemu do reprezentowania Zarządu Powiatu Pruszkowskiego przed wszelkimi sądami, organami administracji rządowej i samorządowej z prawem podpisu wszystkich pism procesowych i innych dokumentów, jak również ich odbioru. (Uchwała nr 273/2004/2018).
 12. Udzielono pełnomocnictwa radcy prawnemu Marii Koncewicz do reprezentowania Zarządu Powiatu Pruszkowskiego przed wszelkimi sądami, organami administracji rządowej i samorządowej z prawem podpisu wszystkich pism procesowych i innych dokumentów, jak również ich odbioru. (Uchwała nr 273/2005/2018).
 13. Udzielono pełnomocnictwa radcy prawnemu Michałowi Wałachowskiemu do reprezentowania Zarządu Powiatu Pruszkowskiego przed wszelkimi sądami, organami administracji rządowej i samorządowej z prawem podpisu wszystkich pism procesowych i innych dokumentów, jak również ich odbioru. (Uchwała nr 273/2006/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2018 ROKU
 1. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. DRUK NR BR – 567/18 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego. DRUK NR BR – 568/18 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 30 SIERPNIA 2018 ROKU
 1. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 83/1 i 83/2 w Ruścu w gminie Nadarzyn. (Uchwała nr 275/2007/2018).
 2. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Zatwierdzono program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Górce” w Pruszkowie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B). (Uchwała nr 275/2008/2018).
 4. Zatwierdzono regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Górce” w Pruszkowie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B). (Uchwała nr 275/2009/2018).
 5. Przyjęto informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pruszkowskiego za pierwsze półrocze 2018 r. (Uchwała nr 275/2010/2018).
 6. Przyjęto informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego za pierwsze półrocze 2018 r. (Uchwała nr 275/2011/2018).
 7. Przyjęto informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za pierwsze półrocze 2018 r. (Uchwała nr 275/2012/2018).
 8. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 275/2013/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 7 WRZEŚNIA 2018 ROKU
 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Piastów dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 52/6 obręb 3, stanowiącej część drogi powiatowej nr 4118W (ul. Józefa Piłsudskiego w Piastowie) w celu realizacji przez Gminę budowy odwodnienia i oświetlenia ulicznego. (Uchwała nr 276/2014/2018).
 2. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
  o pozbawienie kategorii drogi powiatowej nr 4117W – ul. Rajdowej w miejscowości Konotopa oraz ul. Piwnej w miejscowości Jawczyce. (Uchwała nr 276/2015/2018).
 3. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
  o pozbawienie kategorii drogi powiatowej nr 4117W – ul. Rajdowej w miejscowości Konotopa oraz ul. Piwnej w miejscowości Jawczyce. (Uchwała nr 276/2016/2018).
 4. Powierzono realizację projektu pn. „Otwórz oczy i powiedz STOP – bezpieczni w Powiecie Pruszkowskim” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” Młodzieżowemu Domowi Kultury w Pruszkowie i Zespołowi Ośrodków Wsparcia w Piastowie. (Uchwała nr 276/2017/2018).

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE
Liczba osób zatrudnionych w Starostwie na dzień 13 września 2018 r. wynosi – 229.
Liczba etatów – 225 i 13/20, w tym:

 1. 11 osób – (8 i 1/5 etatu) zatrudnionych jest w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców
  w Nadarzynie i Raszynie (w tym 2 osoby na zastępstwo);
 2. 2 osoby przebywają na urlopie wychowawczym.

Poniżej przedstawiamy skany podjętych uchwał:
Pobierz Projekty Uchwał Rady Powiatu Pruszkowskiego
pobierz uchwały- 273 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
pobierz uchwały- 275 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
pobierz uchwały- 276 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst